LabBest/CR - Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

LabBest/CR

LabBest består av beställnings-, inläsnings- och svarsdel för laboratorieprover till Klinisk bakteriologi, virologi (d.v.s. mikrobiologi), kemi och immunologi. LabBest används av ett stort antal av laboratoriets kunder.

Ni som använder LabBest - bevaka fliken Nyheter i LabBestsystemet. Där informerar de olika laboratorierna om nyheter och förändringar. 

Systemet genererar etiketter med QR-kod (Quick Response). QR-koden är är en tvådimensionell punktkod som innehåller all den information som läggs in i programmet för det enskilda provtagningstillfället. Koden trycks på en etikett som även ges ett identitetsnummer för varje enskilt provtagningsrör.

Patientens identitet, beställare, svarsmottagare, faktureringsadress och önskade analyser står i klartext på etiketten.

Beställningsprogrammet är inte kopplat till laboratoriets dataprogram. På laboratoriet läses punktkoden in i laboratoriedataprogrammet. Genom denna inläsning förs samtliga uppgifter över till laboratoriets datasystem och de begärda analyserna kan därmed utföras.

LabBest kan kopplas mot flera olika patientjournal program, exempelvis Medidoc, Melior och Journalia.

CR (CentralRegister för laboratoriesvar) är en generell funktion för läsning, signering och bevakning av laboratoriesvar från snart samtliga laboratoriespecialiteter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Alla laboratoriesvar skall signeras vilket innebär att svaren betraktas som originaljournal. Åtkomst till CR sker via Journalsystem ex. Melior, Ivarätt, Obstetrix.

uiqt|wB{%y{|munwz%vit|vqvo5tijjm{|5umlw|5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m