Kontaktpersoner - Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kontaktpersoner

Kontakta oss gärna via mail om du har frågor om analyser eller andra frågor rörande bakteriologi:    eller virologi:  

Vi kan inte besvara frågor från enskilda patienter avseende diagnostik eller behandling, utan hänvisar till behandlande läkare.

Analyssvar Bakteriologi 031-342 4945
Analyssvar Virologi 031-342 2444
Fakturaservice 031-342 4608
Provinlämning 031-342 4631
Fax kundtjänst Bakteriologi 
(nytt från jan. 2014)
031-41 93 41
Fax kundtjänst Virologi
(nytt från 2015)
031-741 2435
   
Bakteriologi
Blododlings- /likvorlab 031-342 4689
Chlamydia 031-342 4961
Diverse sekret 031-342 4641
DNA-lab 031-342 4698
Faecesodlingslab 031-342 4498
GC-odlingar 031-342 4645
Miljö / sterilkontroll / vattenprov 031-342 4191
MRSA 031-342 4763
Parasitologi 031-342 4645
Punktat / vävnad 031-342 4611
Serologi 031-342 4738
Sputum / Övre luftvägar 031-342 4610
Substratkontroller 0730-266559
Svamp 031-342 4650
Tb-lab 031-342 4644
Transplantationslab 031-342 4610
Typningslab / CCUG 031-342 4702
Urin 031-342 4634
Utodlingsavdelning 031-342 4920
   
Virologi
Allmänserologi 031-342 4669
Hepatitsektionen 031-342 4743
HIV-lab (risklab)   031-342 4739
Virusdetektion 031-342 4748
Viruskvantifiering  031-342 4666
Vävnadsodling 031-342 4749
   
Service / Substrat
Diskavdelning 031-342 4656
Postexpedition 031-342 4664
Substratavdelning 031-342 4648
        
Kontaktpersoner
Verksamhetschef
Christina Welinder Olsson
031-342 4688
Verksamhetsassistent 
Frida Thornberg
031-342 4424
Enhetschef Service / Substrat
Anders Malmborg
031-342 4651
Enhetschef Bakteriologi 
(bakterier parasiter, svampar)
Monica Roschester-Roos


031-342 4646
Enhetschef Bakteriologi 
(bakterier, parasiter, svampar)
Nahid Kondori


031-342 4226
Enhetschef Molekylär bakteriediagnostik
Liselott Svensson Stadler

031-342 4704
Enhetschef Serologi
Jenny Isaksson

031-342 4736
Enhetschef Molekylär virusdiagnostik
Kristina Lindbratt

031-342 4661
Assistent virusdiagnostik
Eva Gunnarsson

031-342 4662
Sektionschef, Vårdhygien
Carin Gebäck, öl, hygienläkare 

031-342 4994
Sektionschef, läkare bakteriologi 
Susann Skovbjerg, öl

031-342 1199
Sektionschef, läkare virologi
Magnus Lindh, prof. öl

031-342 4976
   
Läkare / Mikrobiologer Bakteriologi
Susann Skovbjerg, öl, sektionschef 031-342 1199
Ia Adlerberth, doc, öl 031-342 4888
Brynja Ármannsdóttir, ST-läkare 031-342 4734
Kristina Eriksson, mikrobiolog 031-342 4761
Helena Hammarström, ST-läkare  
Lisa Helldal, ST-läkare 031-342 6174
Bodil Jönsson, öl 031-342 4670
Bertil Kaijser, prof, öl 031-342 4908
Stefan Lange, prof, öl 031-342 4675
Anna Lindblom, ST-läkare 031-342 4729
Annika Ljung, spec.läk 031-342 6174
Christine Wennerås, prof, öl 031-342 4784
Agnes Wold, prof, öl 031-342 4617
   
Läkare / Mikrobiologer Virologi
Magnus Lindh, prof. öl, sektionschef 031-342 4976
Tomas Bergström, prof. öl 031-342 4735
Staffan Görander, öl 031-342 4615
Kristoffer Hellstrand, prof. öl 031-342 4731
Peter Horal, doc.öl 031-342 4695
Martin Lagging, prof. öl 031-342 4658
Jan-Åke Liljeqvist, doc. öl 031-342 4657
Sigvard Olofsson, prof. 031-342 4659
Gustaf Stukat, ST-läkare 031-342 4914
Bo Svennerholm, prof. 031-342 4732
Ka-Wei Tang, ST-läkare 031-342 4732
Johan Westin, öl, studierektor  
Charles Hannoun, Med Dr mikrobiolog 031-342 4031
Heléne Norder, doc, mikrobiolog 031-342 4711
   
Fakturor
Ylwa Öhrn-Segerberg 031-342 4608
   
Informatör
Marie Lignell  031-342 4765 
Åsa Strandberg 031-342 4765
Alexandra Larina 031-342 4748
Kvalitet
Ingrid Bengtsson 031-342 4416 
Bertil Kaijser 031-342 4908
Kristina Retteli 031-342 4752
Sandra Leth 031-342 4945
Molekylärbiologi
Liselott Svensson Stadler 031-342 4704
Charles Hannoun, Med Dr 031-342 4031
Mykologi
Nahid Kondori, Med Dr  031-342 4226 
   
Statistik
Bertil Kaijser, prof.öl 031-342 4908
   
Dataansvarig
Tim Magnusson 031-342 4677
Elisabeth Sandberg 031-342 4743
   
CCUG
Edward Moore, prof 031-342 4696
   
Vårdhygien

ISO ackreditering    ISO14001certifikat

Verksamhetschef

Christina Welinder Olsson
 

Kontakta oss

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Klinisk mikrobiologi
Box 7193
402 34 Göteborg

Leverans

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Klinisk mikrobiologi
Guldhedsgatan 10A och 10B
413 46 Göteborg

Faktura

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Fe 1065
405 83 Göteborg

Org.nr: 232100-0131

E-post

 
 

Telefon kundtjänst

Bakteriologi 031-342 49 45
Virologi 031-342 24 44, 031-342 47 41

Öppettider

Bakteriologi
Måndag-Fredag 08:00-18:00
Lördag 08:00-15:00
Söndag 09:00-14:00
Aftnar 08:00-14:00

Virologi
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lördag 08:00-14:00
Måndag-Söndag 16:00-08:00 - Jour via växeln

Vårdhygien

Fler kontaktuppgifter

uiqt|wBjis|tij5{}H%vozmoqwv5{mjis|tij5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqzwtwomv5{}H%vozmoqwv5{m%vqzwtwomv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5uitujwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5zwkpm{|mz4zww{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvipql5swvlwzqH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{mtw||5{%vmv{{wv5{|iltmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvv%y5q{is{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5tqvljzi||H%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqv5omjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivv5{sw%vjrmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5tqvlpHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wB{}{ivv5{sw%vjrmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomomzl5iltmzjmz|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBjz%yvri5izuivv{lw||qzH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5mzqs{{wvHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wBtq{i5pmttlitH%vozmoqwv5{muiqt|wBjwlqt5rwv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmz|qt5siqr{mzHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wB{|mniv5tivomHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wBivvi5}5tqvljtwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5u5tr}voH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvm5%wmvvmzi{Huqkzwjqw5o}5{muiqt|wBiovm{5%wwtlHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wBuiov}{5tqvlpHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wB|wui{5jmzo{|zwuHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wB{|inniv5owzivlmzHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wBszq{|wnnmz5pmtt{|zivlHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wBxm|mz5pwzitHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wBuiz|qv5tiooqvoHumlnis5o}5{muiqt|wBriv4ism5tqtrmy%vq{|Huqkzwjqw5o}5{muiqt|wB{qo%vizl5wtwn{{wvHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wBo}{|in5{|}si|H%vozmoqwv5{muiqt|wBjw5{%vmvvmzpwtuHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wBsi%wmq5|ivoHumlsmu5o}5{muiqt|wBrwpiv5%wm{|qvHo}5{muiqt|wBkpiztm{5pivvw}vHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wBpmtmvm5vwzlmzHo}5{muiqt|wBuizqm5tqovmttH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{i5{|zivljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBitm%xivlzi5tizqviH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiplq{5xqzrivqH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjis|tij5{}H%vozmoqwv5{mjis|tij5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqzwtwomv5{}H%vozmoqwv5{m%vqzwtwomv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m