FoUUI - Forskning, Utveckling, Utbildning och Innovation - Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

FoUUI - Forskning, Utveckling, Utbildning och Innovation

Klinisk mikrobiologi, som innefattar bakteriologi och virologi, är forsknings- och undervisningsämnen knutna till Institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska akademin.

Forskningen är främst inriktad på herpes simplex-virus, HIV och hepatit B /C /E samt frågeställningar rörande immunsystemets roll vid kroniska virusinfektioner och tumörsjukdomar. Nya diagnostiska metoder, antibiotikaresistenta bakterier och infektionskänsliga patienter är andra exempel på aktuella utvecklings- och forskningsområden.

Kontaktpersoner

Agnes Wold, tel 031-342 46 17,
e-post:   
Avdelningschef

Anneli Eesmäe, tel 031-342 67 86, 031-786 11 80
e-post:   
Administrativ assistent

 


 

Verksamhetsförlagd utbildning (praktik)

På flera av Mikrobiologens olika enheter kan man som student förlägga sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) Biomedicinska analytikerprogrammet.

Kontaktperson

Erika Lindberg, tel 031-342 61 69 eller 0733-43 87 18,
e-post:   
Vik. universitetslektor/studierektor
Biomedicinska analytikerprogrammet/Avd för infektionssjukdomar, klinisk bakteriologi


Specialistutbildning för läkare inom Mikrobiologi

Kontaktperson/studierektor:
Bertil Kaijser, bakteriologi, telefon: 031-342 49 08
Johan Westin, virologi, telefon: 0707-21 01 14


Institution/avdelning

Institutionen för Biomedicin,
Avdelningen för infektionssjukdomar,
Sahlgrenska akademin vid
Göteborgs Universitet

uiqt|wBiovm{5%wwtlHuqkzwjqw5o}5{miovm{5%wwtlHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wBivvmtq5mm{uimHo}5{mivvmtq5mm{uimHo}5{muiqt|wBmzqsi5tqvljmzoHuqkzwjqw5o}5{mmzqsi5tqvljmzoHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wBjmz|qt5siqr{mzHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wBrwpiv5%wm{|qvHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m