Vårdhygien

Vår information vänder sig till personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus, primärvård samt kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.

Nyhetsarkiv

Aktuellt

 • Hajj

  01 september 2017

  Den 30 augusti - 4 september i år pågår hajj, den muslimska vallfärden till Mecka. Sedan 2012 pågår smittspridning av mers i Saudiarabien och även om risken är liten att någon smittas i samband med hajj är det viktigt att vara uppmärksam på personer me......

 • Legionella - sommarinformation

  03 juli 2017

  I stillastående vattenledningar bildas s k biofilm med risk för tillväxt av bakterier. Legionella är en bakterie som kan överföras till luftvägarna  i samband med t ex duschning och orsaka svår lunginflammation. För att undvika Legionellatillväxt är de......

 • Ha koll på vårdrelaterade infektioner!

  20 juni 2017

  Nu är årets första kvartalsrapport från Avdelningen patientsäkerhet vid Koncernkontoret här. Till kvartalsrapporten ...

 • 5 frågor och svar om mässling och mässlingsvaccination

  09 juni 2017

  Med anledning av att Smittskydd Västra Götaland under en tid har utrett mässlingsutbrott i Trestadsområdet har de under torsdagen publicerat 5 frågor och svar om mässling och mässlingsvaccination på sin hemsida.

 • Fler fall av mässling i Västra Götaland

  01 juni 2017

  Det finns nu sammanlagt fyra mässlingsfall som alla har smittats i Fyrbodal. Bland de insjuknade finns både barn och vuxna. Flera av fallen har smittats i vårdmiljö. Det finns risk för att nya fall kan tillkomma. Viktigt med ökad uppmärksamhet Misstänk......

 • Mässlingsfall i VGR - viktigt med ökad uppmärksamhet

  19 maj 2017

  Smittskydd Västra Götaland utreder, tillsammans med Vårdhygien NÄL, ett säkerställt och ett misstänkt fall av mässling. Ett av fallen kan ha smittats i vårdmiljö. Det finns risk för att nya fall kan tillkomma. Misstänk mässling hos icke-immuna personer......

Länk till Rena händer spelar roll

Kontakt

Vem ska vi vända oss till?
Kontaktteam och övrig kontaktinformation

Gemensam E-post
 

Akutlinjen
031 - 342 6100

Verksamhetens mål

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter/ vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning

uiqt|wB%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{m%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m