Serologi - Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Serologi

Vi utför

  • Serologisk diagnostik för påvisning och kvantifiering av bakterie- och virusspecifika antikroppar samt bakterie- och virusspecifika antigen
  • Antikroppsbestämning i serum eller likvor för att bedöma immunitet
  • Utför blodgivarscreening avseende hepatit, HTLV, syfilis och HIV. Här utförs även serologisk diagnostik av patientprover avseende hepatit, HTLV och HIV
  • Graviditetsscreening avseende, Hepatit B, Hepatit C, HIV, Rubella och syfilis

Vi ger laboratorieservice till sjukhus och mottagningar inom stor-Göteborg, där SU är helt dominerande. Mycket av enhetens diagnostik har hela regionen som upptagningsområde.

Vi som arbetar här

Ett 20-tal personer med professionerna legitimerade biomedicinska analytiker, biologer, molekylärbiologer och läkare arbetar inom enheten. För att säkerställa att provtagande enhet får svar på analyser så snabbt som möjligt finns kontorspersonal och systemadministratörer inom verksamheten.

Kontakt

Telefon enhetschef 031-342 47 36
Telefon Serologi bakterier 031-342 47 38
Telefon Serologi virus 031-342 46 69
Telefon Hepatitsektionen 031-342 4743
Telefon Kundtjänst 031-342 49 45 eller 031-342 24 44
Fax 031-41 93 41

Synpunkter

E-post:
  

Ansvarig för enheten

Jenny Isaksson, enhetschef 

Serologi

Besök

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Besöksadress
Guldhedsgatan 10
413 46 Göteborg
Sahlgrenska sjukhuset

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3424738
031 - 3424669
031 - 3424743
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-16:30
E-post
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk mikrobiologi
Serologi
Box 7193
402 34 Göteborg
uiqt|wBjis|tij5{}H%vozmoqwv5{mjis|tij5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBjis|5{mzwtwomv5{}H%vozmoqwv5{mjis|5{mzwtwomv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m