Molekylär virusdiagnostik - Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Molekylär virusdiagnostik

Vi utför

Kvalitativ molekylärbiologisk diagnostik där vi har ett luftvägsblock för samtidigt påvisande av influensa och andra svåra luftvägsvirus samt ett gastroenteritblock där bland annat vinterkräksjuka kan diagnosticeras. Även humant papillomvirus och olika herpesvirus ingår i våra analyser.

Kvantitativ molekylärbiologisk diagnostik för att mäta mängden virus i serum, likvor och EDTA-blod för uppföljning av resultat vid behandlingsbara virusinfektioner, som HIV, CMV samt hepatit B och C.

Med hjälp av DNA/RNA-sekvensering av virusgenom kan vi bestämma eventuell behandlingsresistens hos patientens virus. Vi använder även sekvensering av virusgenom som ett led i epidemiologisk utredning av utbrott av t ex vinterkräksjuka eller virushepatiter.

Vi som arbetar här

Ett 40-tal personer med professionerna legitimerade biomedicinska analytiker, biologer, molekylärbiologer, läkare och sekreterare arbetar inom enheten.

Kontakt

Telefon enhetschef 031-342 46 61 / 0707-29 30 36
Telefon Expedition 031-342 47 41, 031-342 24 44, 031-342 47 25
Fax 031-741 24 35
Telefon Virusdetektion 031-342 47 48
Telefon Viruskvantifiering 031-342 46 66
Telefon HIV-Risklab 031-342 47 39
Telefon Vävnadsodling 031-342 47 49

Synpunkter

E-post:
  

Ansvariga för enheten

Kristina Lindbratt, enhetschef
 

Magnus Lindh, enhetsöverläkare
 

Molekylär virusdiagnostik

Besök

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lördag 08:00-14:00
Besöksadress
Guldhedsgatan 10B
413 46 Göteborg
Sahlgrenska sjukhuset

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3424741
031 - 3422444
031 - 3424725
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Måndag-Söndag 16:00-08:00
Jour via växeln
Lördag 08:00-14:00
E-post
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk mikrobiologi, Virusdiagnostik
Box 7193
402 34 Göteborg
uiqt|wB%vqzwtwomv5{}H%vozmoqwv5{m%vqzwtwomv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5tqvljzi||H%vozmoqwv5{mszq{|qvi5tqvljzi||H%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5tqvlpHo}5{muiov}{5tqvlpHo}5{muiqt|wB%vqzwtwomv5{}H%vozmoqwv5{m%vqzwtwomv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m