Enheter - Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Enheter

Följande enheter tillhör Verksamhet Klinisk mikrobiologi.

Enheter

 • Bakteriologi

  Odlingsdiagnostik för identifiering av bakterier och svampar. Parasitologisk diagnostik. Påvisning av multiresistenta bakterier. Antibiotikaresistensbestämning

 • Molekylär bakteriediagnostik

  Molekylärbiologisk diagnostik. Påvisning och sekvensering 16SrRNA genen. Epidemiologisk typning samt artbestämning svåridentifierade bakterieisolat. Mykobakterier.

 • Molekylär virusdiagnostik

  I Molekylär virusdiagnostik ingår HIV-lab (risklab), Virusdetektion, Viruskvantifiering och Vävnadsodling.

 • Serologi

  Serologi

  Serologisk diagnostik för påvisning och kvantifiering av bakterie- och virusspecifika antikroppar samt bakterie- och virusspecifika antigen. Antikroppsbestämning i serum eller likvor för att bedöma immunitet.

 • Service / Substrat

  Vi tillverkar bl a substrat för odlingsdiagnostik.

 • Vårdhygien

  Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning.

uiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m