Varicella zoster (VZV)

Annan benämning: bältros, herpes zoster, vattkoppor

Metoder

PCR (viruspåvisning DNA)

Varicella zoster DNA (kvantitativ & kvalitativ)
Ingår även i likvoranalysen “CNS-infektioner, snabb-PCR


Serologi (antikroppspåvisning)

Varicella zoster virusantikroppar IgG, IgM
Ingår även i analysblocket Neurotropa virus

Provmaterial

PCR (viruspåvisning DNA)

Blåssekret, sårsekret, likvor*, serum*, ögonsekret, glaskropp, EDTA-blod*

* = Kvantifiering utförs

Serologi (antikroppspåvisning)

Serum, likvor

OBS! Likvor ska alltid åtföljas av serum.
Likvor är bara nödvändigt vid frågeställningen Neurotropa virus. 

Provåtgång

För PCR-analys krävs 0,5 ml prov.
För analysen "CNS-infektion, snabb-PCR" krävs 0,8 ml likvor.
För serologisk analys krävs minst 0,5 ml serum och 0,5 ml likvor.

Svarsrutiner

PCR (viruspåvisning DNA)

Snabb- PCR besvaras samma dag om provet ankommer till laboratoriet senast kl 16 på vardagar eller kl 13 på helger.
Kvantitativ analys av Varicella zoster (DNA) besvaras inom 1-2 dygn beroende på ankomsttid till laboratoriet. Svar ges i genomekvivalenter per milliliter provmaterial(Geq/ml).

Kvalitativ analys av Varicella zoster (DNA) utförs 2-3 ggr/vecka.

Serologi (antikroppspåvisning)

Varicella zoster virusantikroppar IgG utförs varje vardag.
Varicella zoster virusantikroppar IgM utförs 2 ggr/vecka.

  

Provtagningsanvisningar


Läs mer om varicella zoster.

Se även Vårdhygiens rutin vid vattkoppor eller bältros.

uiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m