Syfilis - PCR

Påvisning av Treponema pallidum med PCR-analys.

Indikation

Misstänkt syfilis, genitalt sår.

Provmaterial

Prov från sårkant.

Provtagningsmaterial

Pinnprov (plast- eller metallskaft, ej trä) i 1 ml koksalt, eller ESwab.

Provtransport

Omgående till laboratoriet. Vid förvaring kylskåp.

Svarsrutiner och bedömning

Resultat av PCR-analys anges som förekomst eller icke förekomst av Treponema pallidum

 

uiqt|wB&o}vqtti5{ivljmzoH%vozmoqwv5{mo}vqtti5{ivljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m