Aktuell virusstatistik

Siffrorna anger antal positiva fynd och längst ned i tabellen finns "totalt antal prover" vilket avser inkomna prov under aktuell vecka. Under sommarhalvåret/semesterperioden juli-augusti har vi valt att inte uppdatera tabellen pga att det generellt sett kommer färre prover med lägre frekvens av positiva fynd.

Statistik Luftvägsblock 2017Statistik Gastroenteritblock 2017
 

 
    

 

uiqt|wBuiplq{5xqzrivqH%vozmoqwv5{muiplq{5xqzrivqH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m