Aktuell virusstatistik

Siffrorna anger antal positiva fynd och längst ned i tabellen finns "totalt antal prover" vilket avser inkomna prov under aktuell vecka.

 

Statistik Luftvägsblock 2017- 2018

 luftvägsinf v7-18

  

 Statistik Gastroenteritblock 2017- 2018

 gastroenteritinf v7-18
uiqt|wBmtq{ijm|5{ivljmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|5{ivljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m