Ackreditering - Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ackreditering

Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är ackrediterat av Swedac sedan 1997. Ackrediteringen är för närvarande baserad på SS-EN ISO 15189.

Certifikat som vidimerar laboratoriets ackreditering: Klicka på Swedac-loggon till höger.

Ackrediteringen innebär:

  • metoderna är standardiserade enligt internationella och/eller nationella normer
  • provhanteringen är spårbar
  • personalen uppfyller de kvalifikationskrav som ställs
  • lokalerna är ändamålsenliga
  • sekretessfrågor hanteras på ett adekvat sätt

Ackrediteringen säkerställer organisation, ansvar, befogenhet, personalens kompetens, utbildning, kalibreringssystem, dokumentation, utvärdering av teknisk utrustning och validering av metoder och egenkontroller.

Ackrediteringen upprätthålles genom regelbundna tillsynsbesök av Swedac. Vart fjärde år gör dessutom Swedac en omfattande och ny granskning av laboratoriets ackreditering.

Kontakt

  • Virologi Kvalitetsansvarig Kristina Retteli, tel 031-342 47 52,   
  • Bakteriologi Kvalitetsansvarig Bertil Kaijser, tel 031-342 49 08  
  • Bakteriologi Kvalitetssamordnare Ingrid Bengtsson, 031-342 44 16,   

ISO ackreditering


 


Ackrediteringens omfattning erhålles direkt från nedanstående förteckningar, där de analyser som är ackrediterade är särskilt angivna.

uiqt|wBszq{|qvi5zm||mtqH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5zm||mtqH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvozql5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{mqvozql5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m