Klinisk mikrobiologi - Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Klinisk mikrobiologi

Laboratoriearbete

Bakterier, parasiter, svampar och virus kan orsaka infektioner. Vi inom Klinisk mikrobiologi påvisar dessa genom diagnostik av bland annat blod, urin, faeces, vävnadsprover och andra kroppsvätskor. Metoderna är odling, antikropps-/antigenbestämning och molekylärbiologisk diagnostik.

Provtagning sker på vårdgivande enhet, till exempel sjukhus eller vårdcentral, och provet skickas sedan till laboratoriet för analys.

Läs mer här om vad vi utför: 

Aktuellt Klinisk mikrobiologi

ISO ackreditering    ISO14001certifikat

Verksamhetschef

Christina Welinder Olsson
 

Kontakta oss

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Klinisk mikrobiologi
Box 7193
402 34 Göteborg

Leverans

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Klinisk mikrobiologi
Guldhedsgatan 10A och 10B
413 46 Göteborg

Faktura

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Fe 1065
405 83 Göteborg

Org.nr: 232100-0131

E-post

 
 

Telefon kundtjänst

Bakteriologi 031-342 49 45
Virologi 031-342 24 44, 031-342 47 41

Öppettider

Bakteriologi
Måndag-Fredag 08:00-18:00
Lördag 08:00-15:00
Söndag 09:00-14:00
Aftnar 08:00-14:00

Virologi
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lördag 08:00-14:00
Måndag-Söndag 16:00-08:00 - Jour via växeln

Vårdhygien

Fler kontaktuppgifter

uiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjis|tij5{}H%vozmoqwv5{mjis|tij5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqzwtwomv5{}H%vozmoqwv5{m%vqzwtwomv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m