Kliniska Studier/Prövningar

Inom Klinisk kemi finns en enhet, studiesektionen, som hanterar akademiska och företagssponsrade studier.

Studiesektionen kan före studiestart lämna anvisningar vid planering av studier och hantering av prover samt bistår med information om analyser och tjänster (såsom t.ex. centrifugering, provdelning, frysförvaring, kurirtransport). Under pågående studie utförs de i avtal önskade tjänsterna på sektionen.
Studiesektioner finns vid de tre sjukhusen inom SU. All administration av studier sker på SU/Sahlgrenska.

 

Kontaktpersoner
Studieadministratör (avtal/priser): Eva Flenner
tel: 031-342 4091,
e-post: eva.flenner @vgregion.se

Studiekoordinator (provhantering/analyser): Annika Johansson
tel: 031-342 6126,
e-post:         

                
Studieavtal
Inför en studie tecknas ett studieavtal – ”Analyser och tjänster för prövning, forskning och utveckling”. I avtalet regleras bl. a vilka analyser och tjänster som skall utföras i studien, antal prov/provgivare och provtagningstillfällen samt studieperiod.

 

Om Ackrediteringsbevis för laboratoriet önskas kan detta hämtas nedan.
-  Ackrediteringsbevis

Referensintervall, hänvisas till respektive analys
under Våra analyser/ Provtagningsanvisningar

I samband med tecknande av studieavtal lämnas vid förfrågan:
- CV för laboratoriechefen

Studieavtal och planering av studie är kostnadsfritt, analyser och tjänster debiteras enligt gällande prislista.

uiqt|wBm%vi5ntmvvmz&H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mivvqsi5{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}5stqvq{s5smuq5%wmjjH%vozmoqwv5{m{}5stqvq{s5smuq5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}%zivvm5q%vmz{wv5pmujmzoH%vozmoqwv5{m{}%zivvm5q%vmz{wv5pmujmzoH%vozmoqwv5{m