Remisser, blanketter, underlag

     
Klinisk kemi 1 Allmän Provtagningsanvisningar för Iohexolclearence
Klinisk kemi 2
 
Metabola sjukdomar  
Klinisk kemi 2a Tyrosinemia type I  
Klinisk kemi 2b Tyrosinemi typ 1 (svenska)  
Klinisk kemi 3a Koagulation med anvisningar  Analysrådgivning vid koagulationsutredning

Klinisk kemi 3b

HIT  (Heparininducerad trombocytopeni) med 4T Poäng

Klinisk kemi 4
 
Hematologi med anvisningar  
Klinisk kemi 5
 
Läkemedelsanalys  

Klinisk kemi 6

 

Missbruksmedel
   
För övervakad provtagning krävs tidsbokning  


 Klinisk kemi 6A

 

 

Klinisk Kemi 6B

Missbruksmedel Företagsprovning   
          
För övervakad provtagning krävs tidsbokning

 

Missbruksanalyser Unga Göteborg.

Använd remiss 6 - missbruksmedel.

 

 

Klinisk kemi 7
 
Likvoranalyser Provtagningsanvisningar
Klinisk kemi 8 Neurometabola sjukdomar
För provtagning och transport se baksidan på remissen

Instructions for sampling and transport, Neurometabolic Diseases

    Utredning av neurometabola sjukdomar 
         
Klinisk kemi 9
 
Neuropeptider Provtagningsanvisningar
Klinisk kemi 10 Metall- och spårämnesanalyser
        
Klinisk kemi         Asbestidentifiering            Information asbestanalys
       
Remiss Klinisk kemi Används då elektroniskt  beställningssystem (LabBest/ Melior labmodul/ AsynjaVisph) inte fungerar Beställs via Marknadsplatsen 
Artikelnummer: 106030430
    Instruktion till Remiss Klinisk kemi
     
Biobank Nej-talong  

 

 

 

  Åtgärder vid identitetsförväxlingar samt ändring av provtagningstid 

  Borttagande av analysresultat på grund av patient-/ provförväxling (underlag 1)

  Överflyttning av analysresultat på grund av patient-/ provförväxling (underlag 2)  

  Ändring av felaktigt angiven provtagningstidpunkt (underlag 3)

   

 

Beställning/ hämtning av koagulationsprodukter, SU/Mölndal
 
Underlag för provtagning hos annan vårdgivare än ordinatör
     
uiqt|wB{}5stqvq{s5smuq5%wmjjH%vozmoqwv5{m{}5stqvq{s5smuq5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}%zivvm5q%vmz{wv5pmujmzoH%vozmoqwv5{m{}%zivvm5q%vmz{wv5pmujmzoH%vozmoqwv5{m