Provtagning, provhantering allmän information

Preanalys

Här kan du hitta information om vad du kan behöva veta när du ska ta ett prov:

Allmänt: Inför provtagningIdentitet, märkning av provProvtagningsmaterielRemisser/blanketterRörtyper, Faderskapstest

Patient: Dygnsvariation, Vila, StasFasteprov, Läkemedelsanalyser, Blodsmitta, Infusion

 

Rör

Våra analyser/provtagningsanvisningar finns information om vilka rörtyper som ska användas. Rören vänds minst 5 gånger omedelbart efter provtagningen (1 gång är när luftpelaren "vandrat" från toppen till botten och åter till toppen).

 

Venöst Kapillärt      Andra vätskor
Rekommenderad ordningsföljd      Urinprov
Rör innehållande antikoagulantia     Pleura- och ledvätska
Rör utan tillsats, innehållande gel     Cerebrospinalvätska
Delvolymsrör, utan tillsats     Påvisande av missbruksmedel i urin                          
     


Provtagning

VenöstKapillärtArterielltProvtagningsmaterialIdentitet och märkning

Provhantering

Centrifugering, förvaring, Hållbarhet (se respektive analys på Våra analyser / Provtagningsanvisningar),  Hantering och transport,
Skicka med post: Packa provet rätt information från Smittskyddsinstitutet

Adresser

 

Nomenklatur och förkortningar

Mätetal, Metod, Analysresultat,   Storhet, Storhetsvärde, EnhetKomponent, funktionSystem

Prover skickas

Sahlgrenska sjukhuset
Laboratoriet för klinisk kemi
Bruna stråket 16 
413 45 Göteborg

Mölndals sjukhus
Laboratoriet för klinisk kemi
431 80 Mölndal

Laboratoriet för klinisk kemi/neurokemi
Hus V3
Mölndals sjukhus
431 80 Mölndal

Östra sjukhuset
Laboratoriet för klinisk kemi
Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg

uiqt|wB{}5stqvq{s5smuq5%wmjjH%vozmoqwv5{m{}5stqvq{s5smuq5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}%zivvm5q%vmz{wv5pmujmzoH%vozmoqwv5{m{}%zivvm5q%vmz{wv5pmujmzoH%vozmoqwv5{m