Medicinska kompetensområden

Klinisk kemi har infört uppdraget ämnesansvarig eller processansvarig överläkare (PÖL) för sju olika medicinska ämnesområden inom laboratoriet. PÖL har det övergripande ämnesansvaret för ett definierat medicinskt diagnostiskt område och har i uppdrag att bevaka att diagnostiken utförs på ett tillfredställande sätt inom samtliga enheter inom laboratoriet.

PÖL ska även kontinuerligt bevaka den diagnostiska utvecklingen inom sitt medicinska kunskapsområde och tillsammans med övriga medarbetare inom laboratoriet medverka till att nya rön och framsteg inom diagnostik och behandling införs i den dagliga kliniska verksamheten.

Processansvariga överläkare:


Koagulations- och blödningssjukdomar
Maria Thornemo, Med dr, Specialistläkare

Endokrinologi, Gastrointestinala sjukdomar och leversjukdomar
Göran Oleröd, Överläkare

Hjärt- och njursjukdomar, samt diabetes
Ola Hammarsten, Professor, Överläkare

Hematologi
Sofia Grund, Överläkare
Linda Fogelstrand, Överläkare

Metabola sjukdomar
Jordi Cayuela, Docent, Specialistläkare

Toxikologi & Läkemedel
Magnus Axelsson, Med dr, Specialistläkare i Klinisk farmakologi

Neurokemi
Henrik Zetterberg, Professor, Överläkare

uiqt|wB{}5stqvq{s5smuq5%wmjjH%vozmoqwv5{m{}5stqvq{s5smuq5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}%zivvm5q%vmz{wv5pmujmzoH%vozmoqwv5{m{}%zivvm5q%vmz{wv5pmujmzoH%vozmoqwv5{m