Kemi-Nytt, Artiklar

 från äldre Kemi-Nytt

 

Kemi-Nytt 2014

nr 2  β-Amyloid 42/40 kvot i likvor
Fler analysresultat visas i CentralRegistret (CR)
Upphandling av patientnära analysinstrument och snabbtester

nr 1    NGAL en ny biomarkör för njurskada

 

 

Sammanställning av artiklar från  äldre Kemi-Nytt 

Årtal och nummer där artikeln ursprungligen fanns publicerad  Acetyl- och butyrylkolinesteras-aktivitet  2009 nr 2
Acetyl- och butyrylkolinesterasaktivitet i likvor   

Antidepressiva, Neuroleptika  2013 nr 1
Uppdatering av teurapeutiska referensintervall och svars-kommentarer för antidepressiva och neuroleptika, samt möjlighet till uppföljande genanalys.     

IL-6  2009 nr 3
IL-6 akutanalys för sepsisdiagnostik     

Kotinin, Nikotinmetabolit   2013 nr 2
S-Kotinin eller S-Nikotinmetabolit finns nu i vår analyslista   

Thalassemi  2011 nr 3
α- och β-Thalassemi ingår i gruppen ärftliga hemoglobinopatier och leder till anemi av olika svårighetsgrad.    

 

 

 

 

 

 

    

Vårdprogram

Kontakt

   

Ladda ner läsprogram

För att läsa Kemi-Nytt och artiklar krävs läsprogrammet
Adobe Acrobat Reader.

uiqt|wBxvi5{}H%vozmoqwv5{mxvi5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBxvi5{}H%vozmoqwv5{mxvi5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}%zivvm5q%vmz{wv5pmujmzoH%vozmoqwv5{m{}%zivvm5q%vmz{wv5pmujmzoH%vozmoqwv5{m