Forskning

Vid laboratoriet för klinisk kemi på Sahlgrenska universitetssjukhuset bedrivs ett omfattande forsknings och utvecklingsarbete för att förbättra diagnostisk och behandling av patienter som utreds och behandlas inom hela Västra Götalandsregionen.

Forskningen bedrivs inom alla delar av ämnesområdet klinisk kemi men med särskild inriktning på sjukdomar inom nervsystemet, ämnesomsättningssjukdomar, blodsjukdomar och degenerativa ledsjukdomar. För att kunna kartlägga bakomliggande patofysiologiska mekanismer till dessa sjukdomar studeras även basal cellbiologiska funktioner såsom metabolism, genetik, stamcellsbiologi och glykobiologi.

Organisatoriskt är forskningen i klinisk kemi placerad inom två olika avdelningar vid Sahlgrenska akademin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin samt sektionen för psykiatri och neurokemi. Mer information om de olika forskningsprojekten kan nås via länkar till respektive avdelning.

Vid laboratoriet bedrivs även ett omfattande undervisningsarbete inom grundutbildningen av biomedicinska analytiker, naturvetare, ingenjörer och läkare men även av doktorander inom forskarutbildningen vid Sahlgrenska akademin. Dessutom deltar laboratoriet i vidareutbildning av alla personalkategorier inom laboratoriet och övriga sjukvården.Sahlgrenska Akademin

Avdelningen för Klinisk kemi och Transfusionsmedicin

Enheten för Neurokemisk patofysiologi och diagnosik

uiqt|wB{}5stqvq{s5smuq5%wmjjH%vozmoqwv5{m{}5stqvq{s5smuq5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}%zivvm5q%vmz{wv5pmujmzoH%vozmoqwv5{m{}%zivvm5q%vmz{wv5pmujmzoH%vozmoqwv5{m