Kontakter - Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Kontakter

Verksamhetschef

Jan Holgersson 031-342 98 88
 

Verksamhetssekreterare

Marie Agerberg 031-342 76 79
 

 
     

Immunhematologi och komponentframställning

 

Enhetschef Sara Keshavarzi
 

031-342 36 55 

 

Enhetsöverläkare Cecilia Pardi
  

031-342 30 63
 

Enhetsöverläkare Lena Lyxe
 

031-342 19 83

Blodgivningsenheten

 

Enhetschef Stefan Jakobsson
 

031-342 76 93
 

Enhetsöverläkare Lena Lyxe
 

031-342 19 83

Diagnostisk och terapeutisk immunologi

 

Enhetschef Marie Karlsson
 

031-342 47 59
 

Enhetsöverläkare Bengt Andersson
 

031-342 47 18
 

Enhhetsöverläkare Jan Holgersson
  


031-342 98 88
     

Kvalitet

 

Kvalitetssamordnare Inger Lekman
 

031-342 73 37

 

Kvalitetssamordnare Berit Waldner
 

Kvalitetssamordnare Maria Marcos Pettersson
 

031-342 78 62


031-342 67 67

IT

 

Dataingenjör Thorkild Sögaard
 

 031-3423070

 

 

 

Kommunikation/PR

 

Kommunikatör Ulrika Ljung
 

031-342 23 31

 

Informatör Transfusionsmedicin Andreea Epure
 

031-342 17 49

 

Informatör Klinisk immunologi Narges Bigdeli
 

 031-342 18 87

 

 

 

 

 

 

uiqt|wBriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{mriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm5iomzjmzoH%vozmoqwv5{muizqm5iomzjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBliv5pwtu{|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi5sm{pi%viz%zqH%vozmoqwv5{m{izip5sm{pi%viz%zqH%vozmoqwv5{muiqt|wBkmkqtqi5xizlqH%vozmoqwv5{mkmkqtqi5xizlqH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5t%y%xmH%vozmoqwv5{mtmvi5t%y%xmH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5lmptnwz{H%vozmoqwv5{m{|mniv5riswj{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5t%y%xmH%vozmqwv5{mtmvi5t%y%xmH%vozmqwv5{muiqt|wBuizqm5sz5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqm5sz5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmvo|5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mjmvo|5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvviz|5z%yljmzoH%vozmoqwv5{mriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5tmsuivH%vozmoqwv5{mqvomz5tmsuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmzq|5%witlvmzH%vozmoqwv5{mjmzq|5%witlvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5iv5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5iv5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|pwzsqtl5{woiizlH%vozmoqwv5{m|pwzsqtl5{woiizlH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tzqsi5tr}voH%vozmoqwv5{m}tzqsi5tr}voH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlzmmi5mx}zmH%vozmoqwv5{mivlzmmi5mx}zmH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5{kpumq{{mzH%vozmoqwv5{mvizom{5jqolmtqH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{jm|p5l5{rwjmzoH%vozmoqwv5{mtq{jm|p5l5{rwjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{mriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{m