Limbisk encefalit

Diagnosmisstanke/Utredning

Limbisk encefalit med såväl autoimmun som paraneoplastisk genes.

Relevanta analyser

Anti-NMDA antikroppen kan förekomma isolerat i likvor varför provtagning rekomenderas i både likvor och serum.
NMDA-receptorn (N-metyl-D-asparat) är en kalciumjonkanal-kopplad receptor för glutamat. Aktivering av NMDA-r är viktig för synaptisk plasticitet, minne, och inlärning. Överaktivering av NMDA-r kan leda till excitotoxicitet som kan medföra neurologiska symtom. Antikroppar mot NMDA-r är associerat med limbisk encefalit, där både paramalign och autoimmun genes finns beskrivet, och där indexfallen hade ovariella teratom.

Anti-CASPR2+anti-LGI1 (VGKC) förekommer vid limbisk encefalit, samt neuromyotoni inklusive Morvans syndrom.

Anti-AMPA 1/2  (GluR1/GluR2) förekommer vid Limbisk encefalit där paramalign genes anses förekomma i upp till 70% av fallen. Associerade tumörformer är bl.a.  lungcarcinom, bröstcancer och malignt thymom.

Anti-GABA-B förekommer vid Limbisk encefalit, där både paramalign och autoimmun genes finns beskrivet varav 50% är del i ett paraneoplastiskt synrom. Antikroppen är associerad med småcellig lungcancer.

Anti-GAD förkommer förutom vid diabetes mellitus även vid Limbisk encefalit.

uiqt|wB&tq{jm|p5l5{rwjmzoH%vozmoqwv5{mtq{jm|p5l5{rwjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{mriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{m