Diagnostisk och terapeutisk immunologi - Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Diagnostisk och terapeutisk immunologi

Diagnostisk och terapeutisk immunologi

 • Nationella navelsträngsblodbanken

  Nationella Navelsträngsblodbanken ansvaras av Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.Logga biobanken Navelsträngsblodbanken är FACT (The Foundation for the Accrediation of Cellukar Theraphy) ackreditera

 • Allergi/överkänslighetssektionen

  Överkänslighet mot antigen/allergen i vår omgivning är en av våra vanligaste folksjukdomar. Vanligast är en överkänslighetsreaktion där IgE riktat mot ett specifikt allergen orsakar symptom som till exempel astma, eksem och rinokonjunktivit. En annan t......

 • Autoimmunitetssektionen

  Autoimmuna sjukdomar orsakas av en inflammation lokalt i vävnaden och/eller i hela kroppen, så kallad systemisk inflammation. Exempel på vanligt förekommande autoimmuna sjukdomar är reumatoid artrit (RA), diabetes typ I, multipel skleros (MS),......

 • Immunbrist / Transplantationssektionen

  En brist eller defekt i immunsystemet kan ge upphov till en mängd olika symptom av varierande svårighetsgrad. Den kan orsaka dödliga och transplantationskrävande sjukdomar som kan ses hos det nyfödda barnet i form av SCID (severe combined immunodeficie......

 • Stamcellslaboratoriet

  Stamcellslaboratoriet tillhandahåller framför allt service till Hematologkliniken och Barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Stamcellslab har som vävnadsinrättning uppgift att från donatorer och patienter ta till vara, bearbeta, frysa ......

 • Vävnadstypningslaboratoriet

  Vävnadstypningslaboratoriet tillhandahåller framför allt service till transplantationsverksamheten och ingår i ett nordiskt samarbete, Scandiatransplant. Laboratoriet är ackrediterat enligt EFI (European Federation for Immunogenetics). På vävnadstypnin......

uiqt|wB}tti5jz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{m}tti5jz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{mriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{m