Immunhematologi och komponentframställning - Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Immunhematologi och komponentframställning

Immunhematologi och komponentframställning

 • Akutlaboratoriet

  Akutlaboratoriet ansvarar för utlämning av blodkomponenter och är bemannat dygnet runt. Vid frågor kontakta laboratoriet: Sahlgrenska 031-3421749, Östra 031-3434983

 • Blodgrupperingslaboratoriet

  Blodgrupperingslaboratoriet utför blodgruppsbestämning. Vid frågor kontakta laboratoriet på telefonnr 031-3421191

 • Utredningslaboratoriet

  Utredningslaboratoriet utför identifiering av erytrocytantikroppar. Vid frågor kontakta laboratoriet på telefonnr 031-3423653

 • Komponentlaboratoriet

  Komponentlaboratoriet framställer blodkomponenter. Vid frågor kontakta laboratoriet på telefonnr 031-3423654

Akutlaboratoriet Östra

Besöksadress
Diagnosvägen 11, plan 1
Östra sjukhuset

Besök

Besöksadress
Vita stråket 11
413 46 Göteborg
Plan 1 Sahlgrenska sjukhuset

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3421749
031 - 3423654
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Blodgruppsserologi Sahlgrenska
Vita stråket 11
Plan 1
413 45 Göteborg
uiqt|wB}tti5jz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{m}tti5jz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{mriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{m