- Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Följande enheter tillhör Verksamheten Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Enheter

  • Blodgivningsenheten

    Till blodgivningsenheten hör tre fasta platser för blodgivning samt en mobil tappningsenhet som besöker platser inom och utanför Göteborg. Gemensamt namn för blodgivningsenhetens olika tappningsställen är Droppen.

  • Immunhematologi och komponentframställning

    Enheten består av Akutlab, blodgupperingslab, utredningslab och komponentframställning

  • Diagnostisk och terapeutisk immunologi

    Laboratoriet är indelat i 5 sektioner: allergi/överkänslighet, immunbrist/transplantation, autoimmunitet, vävnadstypning och stamcellstransplantation.

uiqt|wB}tti5jz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{m}tti5jz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{mriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{m