Diaminoxidas (DAO)

Medicinsk bakgrund

Diaminoxidas (DAO) är ett enzym som metaboliserar histamin från olika födoämnen. En brist eller låg aktivitet av detta enzym orsakar hos patienten histaminintolerans och symtom som bland annat kan likna dem vid allergiska reaktioner. Aktivitet av DAO kan inte bedömas i samband med anafylaktisk reaktion eller under graviditet. Olika läkemedel såsom antibiotika (t.ex. cefuroxim, isoniazid, klavulansyra), morfin, muskelavslappande medel, cimetidin, verapamil kan minska DAO aktivitet. DAO aktivitet kan också påverkas av olika sjukdomar, såsom tumörer, cystisk fibros, njursvikt (ökad aktivitet) eller allergi och IBD (minskad aktivitet).

Metod

Enzymaktivitetstest och ELISA

Provmaterial

Serum eller plasma (EDTA.-rör)

Provåtgång och hantering

För analysen krävs minst 0,5 mL provmaterial.
Provet förvaras i kyl innan transport.

Svarsrutin

Svar anges i HDU/mL (Histamine Degrading unit).
Analyseras 1 gång i månaden.

Remiss

Remiss Allergi

LabBest information

Analysen har beställningskod:
Diamonoxidas under fliken Övrigt

Mer information under Utredningar:
Allergiutredningar

 

uiqt|wB}tti5jz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{m}tti5jz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{mriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{m