Ackreditering - Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Ackreditering

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,SU Sahlgrenska är av Swedac ackrediterat sedan 1997. Ackrediteringen är för närvarande baserad på EN ISO 15189

Ackrediteringen säkerställer organisation, ansvar, befogenhet, personalens kompetens, utbildning, kalibreringssytem, dokumentation, utvärdering av teknisk utrustning och validering av metoder och egenkontroller.

Ackrediteringen upprätthålles genom årsvisa tillsynsbesök av Swedac.

 

Lista över ackrediterade metoder Klinisk Immunologi och Transfutionsmedicin:

Kvalitetssamordnare:
 ,    och  

ISO ackreditering

uiqt|wBqvomz5tmsuivH%vozmoqwv5{mqvomz5tmsuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5t}vlH%vozmoqwv5{msizqv5t}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmzq|5%witlvmzH%vozmoqwv5{mjmzq|5%witlvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5jz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{m}tti5jz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{mriv5pwtomz{{wvH%vozmoqwv5{m