Varför välja att arbeta inom Laboratoriemedicin? - Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Varför välja att arbeta inom Laboratoriemedicin?

Intresse av att arbeta inom sjukvård men inte på vårdavdelning eller mottagning gör att man väljer att arbeta på ett sjukhuslaboratorium. Medicin, naturvetenskap och teknik i kombination gör sjukhuslaboratoriet till ett idealiskt alternativ. En vilja att hjälpa människor och en empatisk medkänsla men med större dragning till naturvetenskap och teknik och mindre intresse av direkt vårdande patientkontakt gör sjukhuslaboratoriet till ett naturligt val.

Forskning och utveckling samt utbildning är förutom det dagliga diagnostiska arbetet en naturlig del av laboratoriets verksamhet. Laboratoriet står längst fram i ledet och deltar nyfiket och vetgirigt i utvecklingen och framåtskridandet. Verksamheten befinner sig hela tiden där nya rön inom medicin och teknik möter världen och bidrar med de viktiga stegen inom utveckling.

Flera yrkeskategorier är verksamma på sjukhuslaboratoriet som laboratorieläkare med den långa akademiska läkarutbildningen med naturlig väg mot en forskarkarriär jämsides med den diagnostiska specialistkompetensen eller den medellånga akademiska utbildningen till biomedicinsk analytiker, en utbildning som inte stänger någon dörr för framtida kompetensutveckling. Andra yrkeskategorier som representeras på laboratoriet är kemister, biologer och tekniker på olika akademiska nivåer, alla med sin egen nisch och specialkompetens som inget laboratorium kan vara förutan. Väljer man en kortare laboratorieutbildning eller en administrativ bana är fortfarande sjukhuslaboratoriet en tänkbar arbetsplats. 

Den omfattande verksamheten ger många möjligheter att hitta den enhet som passar varje enskild medarbetare och ger också möjlighet att byta arbetsmiljö om intresse förändras under yrkeslivets gång.

Inom verksamheten finns

  • dramatiken och det höga tempot på akutlaboratoriet där man arbetar nära akutintag, operation och intensivvård.
  • laboratoriet på det mindre sjukhuset eller vårdcentralens öppenvård med ett lugnare tempo och större patientkontakt
  • provtagningscentralen med omfattande patientkontakt
  • speciallaboratoriet där möjlighet till fördjupad kompetens inom ett särskilt område ges t.ex. diagnostik av kromosomförändringar och hormonförändringar, droger och läkemedel mm
  • blodcentralen med mycket människokontakt men också med akuta situationer där koncentration, absolut korrekthet förenas med högsta möjliga fart

Laboratoriet är en stor och öppen verksamhet med möjlighet till karriär, intern förkovring och utveckling inom yrket. Laboratoriet har blicken riktad mot nationell och internationell utveckling samt har ett tillåtande klimat som uppmuntrar innovativa begåvningar.

uiqt|wBuizoizm|i5pwojmzoH%vozmoqwv5{muizoizm|i5pwojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5ormz|{{wvH%vozmoqwv5{mxm|mz5ormz|{{wvH%vozmoqwv5{m