Arbeta hos oss - Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Arbeta hos oss

Laboratoriemedicin är ett samlingsnamn för de laboratoriemedicinska verksamheterna inom Område 4 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dessa är Klinisk genetik, Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin/ blodgivningsenhet, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi samt Klinisk patologi och cytologi.

Laboratoriemedicin svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning inom dessa discipliner. Verksamhetens utveckling sker i nära samarbete med Göteborgs universitet.

Laboratoriemedicins verksamhet är huvudsakligen provbaserad. Verksamheten drivs i nära samverkan och dialog med den övriga sjukvården för att snabbt och korrekt diagnostisera sjukdomar och följa upp insatt behandling.

Inom Laboratoriemedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhus är nästan ettusen medarbetare verksamma inom olika yrkeskategorier som läkare, kemister, biomedicinska analytiker, biologer, tekniker och administratörer

Dygnet runt tas tusentals prover emot för analys och bedömning, bestående av cellutstryk, vävnadsprover, blod, urin, sekret, cerebrospinalvätska, benmärg, ledvätska, feces mm.

I genomsnitt analyseras och besvaras drygt 16.000 analyser per dygn. Arbetsmiljön är högteknologisk och IT-tät.

Information om tjänster och andra ärenden som rör personal kan lämnas av verksamheternas HR-specialister:

För Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Martina Fröjdendal 031-342 9299; 
0700-82 47 75
För Klinisk kemi Karin Gunnarsson 031-342 4072;
0700-82 47 73
För Klinisk mikrobiologi Anders Apoy 031-342 4910;
0700-82 55 45
För Klinisk patologi och genetik Sara Mattsson 031-342 2609;
0700-82 47 76
uiqt|wBuiz|qvi5nzwrlmvlitH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5k5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5ixw%yH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi5u5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{mtqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5ormz|{{wvH%vozmoqwv5{mxm|mz5ormz|{{wvH%vozmoqwv5{m