Laboratoriemedicinska verksamheter - Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Laboratoriemedicinska verksamheter

startbild_laboratoriemedicin

Område 4 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset  har fyra laboratoriemedicinska verksamhetsområden.

Laboratoriemedicin svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Verksamhetens utveckling sker i nära samarbete med Göteborgs universitet.

Närmare ettusen medarbetare är verksamma inom olika yrkeskategorier som läkare, cytodiagnostiker, biomedicinska analytiker, kemister, biologer, tekniker och administratörer.

Inom SU finns de laboratoriemedicinska verksamheterna vid Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset, vid annexlaboratoriet i Västra Frölunda och på Angereds Närsjukhus. 

Laboratoriemedicin omfattar Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi samt Klinisk patologi och genetik (se länkar till höger).

uiqt|wBxm|mz5ormz|{{wvH%vozmoqwv5{mxm|mz5ormz|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjwlqt5pioo{|zwuH%vozmoqwv5{mjwlqt5pioo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5ormz|{{wvH%vozmoqwv5{mxm|mz5ormz|{{wvH%vozmoqwv5{m