Infektion

Infektion har ett ansvar för hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset att bedriva infektionssjukvård, undervisning, forskning och utveckling. Verksamheten bedrivs på fyra vårdavdelningar med för närvarande 56 vårdplatser, en dagvårdsverksamhet och en öppenvårdsmottagning för tidsbeställd och akut verksamhet, inkluderande en resemedicinsk enhet. Vi har kuratorsverksamhet och administrativ enhet med arkiv. Omfattande infektionsmedicinsk konsultverksamhet sker inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets olika delar.

På Infektionskliniken vill vi erbjuda patienterna en högkvalitativ infektionssjukvård med högsta kompetens och patientsäkerhet. Vi prioriterar vård till patienter med infektioner som kräver våra specialkunskaper eller omfattas av smittskyddslagen och har en ständig beredskap att möta nya epidemiska hot från omvärlden. Genom att arbeta efter infektionshygieniska principer och välutvecklade isoleringsrutiner kan vi förhindra smittspridning inom vården och är därigenom en viktig resurs för hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi erbjuder även intensivvård med välfungerande isoleringsmöjligheter. Genom infektionsmedicinsk konsultverksamhet bidrar vi till rationell och effektiv antibiotikaanvändning inom sjukhuset.


Enheter

Verksamhetschef

Lars-Magnus Andersson
 

Besök

Besöksadress
Diagnosvägen 21
416 50 Göteborg
Plan 0 Östra sjukhuset

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3421000
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4 Verksamhet infektion
Diagnosvägen 21
plan 0
416 50 Göteborg

Svar lämnas per telefon eller brev, ej via e-post. För frågor avseende vaccinationer hänvisas till Vaccinationsmottagningen.

uiqt|wBz}vm5%wmr{|itH%vozmoqwv5{mtiz{4uiov}{5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{mtqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{4uiov}{5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{4uiov}{5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{m