Psykiatri Affektiva II

Psykiatri Affektiva II erbjuder diagnostik och behandling i såväl öppen- som slutenvård, till i första hand patienter bosatta i västra och centrala Göteborg samt Hisingen. Som Universitetsklinik är vår uppgift att bedriva utvecklingsarbete, utbildning och forskning i nära samarbete med Sahlgrenska Akademin. En viktig förutsättning för vårt arbete är samverkan med vårdgrannar och brukarorganisationer.

Våra fyra avdelningar för heldygnsvård finns på Sahlgrenska sjukhuset. Öppenvården är lokaliserad på fyra adresser inom betjäningsområdet. Verksamhetsområdet ansvarar för konsultinsatser inom somatisk vård vid Sahlgrenska sjukhuset.

Vi strävar efter att kunna erbjuda bästa möjliga psykiatriska specialistvård i samverkan. Vårt motto är delaktighet, kompetens och arbetsglädje.

 

Affektiva sjukdomar

  • Depression
  • Ångestsjukdomar
  • Övriga allmänpsykiatriska sjukdomstillstånd utom psykossjukdomar

 

Enheter

Tf Verksamhetschef

Tobias Nordin

 

Kontaktpunkt psykiatri 

Patienter inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan 28 november 2012 ett telefonnummer för att få hjälp med sina vårdärenden. Läs mer om Kontaktpunkt psykiatri

Besök

Besöksadress
Blå Stråket 15
413 46 Göteborg
Sahlgrenska sjukhuset Blå stråket 15

Kontakta oss

Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område 2 Verksamhet Psykiatri Affektiva II
Blå Stråket 15
413 45 Göteborg
|wjqi{5vwzlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrivm5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mrivm5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qv5zwlpwtuH%vozmoqwv5{muiz|qv5zwlpwtuH%vozmoqwv5{m