2015-05-18 18:00

Avdelningen tar emot ungdomar 16-21 år som har missbruk av alkohol och narkotika som behöver avgiftning/abstinensbehandling i slutenvård. Vi tar emot ungdomar med eller utan psykiatrisk problematik. Avdelningen har åtta vårdplatser.

Avdelningen är en länk i vårdkedjan av insatser för unga missbrukare. I vårdkedjan ingår bland annat de fyra Mini-Maria mottagningarna i Göteborg. Vården och insatserna efteråt planeras i nära samarbete med ungdomen, anhöriga, socialtjänsten och andra berörda.

I samarbete med Göteborgs Stad finns även Götateamet som på uppdrag av socialtjänsten kan erbjuda intensiv öppenvård efter avgiftning på avdelningen.

Vi tar emot ungdomar från hela Västra Götalandsregionen.

Din vistelse hos oss

När du skrivs in på avdelningen kommer du att ett inskrivningssamtal med en läkare och en av dina kontaktpersoner. Då kommer vi tillsammans med dig gå igenom allt som rör din vistelse hos oss, t.ex. vilka som får besöka dig,  ringa dig och din vårdplan.

Vi vill att du har med dig så lite saker som möjligt, du behöver kläder under vistelsen men toalettartiklar kan vi tillhandahålla. Mobiltelefonen vill vi att du lämnar hemma. Det är bra om du har med pengar ifall du vill handla i kiosken.

Tillsammans med dig och andra berörda gör vi under din vistelse en eftervårdsplanering.
Vårdtiderna varierar beroende på abstinensbesvär och annan problematik, vanligtvis handlar det om 14 dagars inneliggande vård på avdelningen.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, läkare, kurator, psykolog, sekreterare och chef, sammanlagt cirka 20 personer.

Synpunkter

Synpunkter på vår verksamhet lämnas via Kontaktpunkten.
Telefon: 031-343 63 00
. Kontaktpunkten har öppet måndag-fredag klockan 7.30-17.00 

Ansvariga för avdelningen

Ulf Sammels, vårdenhetschef, 031-343 69 40

Besök

Öppettider
Måndag-Söndag Öppet dygnet runt
Besöksadress
Diagnosvägen 21
416 85 Göteborg
plan 4

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3438406
Telefontid
Måndag-Söndag Öppet dygnet runt
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avdelning 306

416 85 Göteborg
uiqt|wBxm|zi5omvnwz{H%vozmoqwv5{mxm|zi5omvnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBp}ow5%wittmvH%vozmoqwv5{mp}ow5%wittmvH%vozmoqwv5{m