Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

 • Anestesi, operation och intensivvård Östra

  Vårt ansvar omfattar anestesi (narkos), operationsservice, intensivvård, uppvakningsvård och akut smärtbehandling. Hyperbar syrgasbehandling ges akut i vår tryckkammare där även dagliga planerade behandlingar görs.

 • Kirurgi Östra

  Inom verksamhetsområdet ger vi basal, kirurgisk länssjukvård samt högspecialiserad vård inom gastroenterologisk kirurgi, främst kolorektalkirurgi.

 • Medicin, geriatrik och akutmottagning Östra

  Medicin är ett verksamhetsområde med en bred inriktning mot omhändertagande av akut sjuka människor, samtidigt som vi inom flera områden bedriver forskning på hög internationell nivå.

 • Neuropsykiatri

  Neuropsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tre huvudsakliga målgrupper: Äldrepsykiatri, Minnesrelaterade sjukdomar och Omsorgspsykiatri.

 • Psykiatri Psykos

  Fokus för verksamhet Psykiatri Psykos är patienter med psykossjukdomar.

 • Rättspsykiatri

  Den rättspsykiatriska vårdkejdan erbjuder såväl sluten som öppen vård för de patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård och som har särskilda vårdbehov utifrån symtomatologi och/eller brott.

uiqt|wBxm|zi5omvnwz{H%vozmoqwv5{mxm|zi5omvnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4uizqm5%wmvvjmzoH%vozmoqwv5{mivv4uizqm5%wmvvjmzoH%vozmoqwv5{m