Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

 • Akutsjukvård och barnkirurgi

  Verksamheten omfattar akutsjukvård för barn samt barnkirurgi.

 • Gynekologi och reproduktionsmedicin

  Gynekologisk verksamhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns både på Sahlgrenska och på Östra.

 • Kardiologi, inkl hjärtkirurgisk vård

  Barnkardiologi inklusive hjärtkirurgisk vård. Öppenvård och slutenvård.

 • Medicin barn

  Barnmedicin bedriver avancerad pediatrisk vård, såväl akut som planerad verksamhet.

 • Neonatologi

  Nydföddhetsvård. Neonatalverksamheten ger sjukvård för sjuka, nyfödda barn. De flesta barn som vårdas här har sin sjukdomsdebut inom första levnadsveckan, men den utvidgade nyföddhetsperioden sträcker sig upp till fyra veckor efter förlossningen.

 • Neurologi, psykiatri och habilitering

  Området inrymmer neurologi, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), arbetsterapi, barnlogopedi samt sjukgymnastik.

 • Obstetrik

  Obstetriken erbjuder vård under graviditet, förlossning och den närmaste tiden efter förlossningen.

 • Operation/Anestesi/IVA

  På operationsavdelningen bedrivs anestesi-, uppvaknings- och operationssjukvård för i första hand barnkirurgiska patienter. På intensivvårdsavdelningen bedrivs all form av pediatrisk intensivvård, även innefattande intensivvård av barn i nyföddhetsperiode

 • Röntgen/Fysiologi

  Inom verksamhetsområdet ryms Barnröntgen, Barnfysiologen, Patientfoto, och Adminstrativa enheter.

uiqt|wBivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqiv5uqt{wuH%vozmoqwv5{mqiv5uqt{wuH%vozmoqwv5{m