Uppdrag och vision

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tre huvuduppgifter:

  • ge länssjukvård till invånarna i främst Storgöteborg
  • ge högspecialiserad vård till invånarna i Västra Götaland och i övriga riket
  • bedriva forskning, utveckling och undervisning

Vision

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska bidra till ett gott liv för invånarna i Västra Götaland – för hälsa och trygghet i vardagen och för ett livskraftigt Västra Götaland. Det är alla verksamheters och alla medarbetares ansvar – oavsett roll, uppgift, uppdrag – att både se till den enskilda individens behov och till regioninvånarnas samlade behov.

Vår vision är:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset –
sjukvård, forskning, utveckling och utbildning
med högsta kvalitet

En vanlig dag på sjukhuset

  • 27 förlossningar
  • 540 akutbesök
  • 3 500 öppenvårdsbesök 
  • 23 000 labbanalyser

Sjukhuset i siffror

Vårdplatser: Cirka 1 950
Vårdavdelningar öppenvård: 197
Vårdavdelningar slutenvård: 118

Medarbetare: Cirka 16 000

Omsättning: 13,8 miljarder kronor
Resultat 2014: -44 miljoner kronor

uiqt|wB&tqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{mtqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m