Styrelse

Sjukhusets styrelse svarar för drift, förvaltning och utveckling av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Styrelsen skall bedriva verksamheten effektivt och ändamålsenligt samt utveckla verksamheten i enlighet med regionfullmäktiges beslut. Styrelsen ansvarar för att vården bedrivs med professionell kompetens.

Det finns en delegationsordning som reglerar vilka beslut styrelsen fattar och vilka beslut som delegeras. Exempel på frågor som skall beslutas av styrelsen är:

  • Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
  • Framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av styrelsen överklagats.
  • Övergripande organisationsförändringar.
  • Ekonomisk uppföljning.
  • Budgeten
  • Ekonomiska beslut som överstiger styrelsens delegation till sjukhusdirektören.

Styrelsen följer kontinuerligt sjukhusets verksamhet. På varje styrelsemöte finns förutom beslutsärenden också informationsärenden. 

Styrelsen består av nio ledamöter och tre ersättare. Dessa väljs för fyra år. Regionfullmäktige utser bland styrelsens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Lokala hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen

Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse 2015-2018

Ordinarie ledamöter

Johnny Bröndt (M), ordförande
Munkebäcksgatan 25 B
416 53 Göteborg
Mobil: 0708-42 74 49
E-post:  

Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande
Fullmånegatan 4
415 09 Göteborg
Mobil: 0706-55 48 59
E-post:  

Annika Tännström (M)
Selma Lagerlöfsgata 6
442 49 Kungälv
Mobil: 0703-62 15 04
E-post:  

Mikael Malm (MP)
Lokattsbacken 62
426 74 Västra Frölunda
Mobil: 0761-05 94 74
E-post:  

Kerstin Keen (L)
Hovås Granerås väg 10
436 55 Hovås
Mobil: 0706-764139
E-post:  

Anna Strand (C)
Mellbyvägen 42
433 31 Partille
Mobil: 0709-20 68 27
E-post:  

Marie Östh Karlsson (S)
Alkegatan 5 A
431 64 Mölndal
Mobil: 0730-251004
E-post:  

Gun-Britt Delsvik (S)
Bergendals väg 63
443 51 Lerum
Mobil: 0761-12 00 16
E-post:  

Lars Engen (V)
Rambergsvägen 25 C
417 13 Göteborg
Mobil: 0768-78 43 56
E-post:  

Ersättare

Dwight Sjöstedt (M)
Fjärde Långgatan 45
413 27 Göteborg
Mobil: 0706-58 58 59
E-post:  

Per Landgren (KD)
Grinnekärrsvägen 26
436 56 Hovås
Mobil: 0703-43 95 82
E-post:  

Peter Legendi (S)
Norra Skaravägen 2
533 30 Götene
Telefon: 0511-34 01 61, 0504-181 17
E-post:  

 

uiqt|wBrwpvv%y5jzwvl|H%vozmoqwv5{mrwpvv%y5jzwvl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkmkqtqi5lituivmmsH%vozmoqwv5{mkmkqtqi5lituivmmsH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5|ivv{|zwuH%vozmoqwv5{mivvqsi5|ivv{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBUqsimt5uitu58A<7Houiqt5kwuUqsimt5uitu58A<7Houiqt5kwuuiqt|wBsmmvHsmmv5{msmmvHsmmv5{muiqt|wBivvi5{|zivlHxiz|qttm5{mivvi5{|zivlHxiz|qttm5{muiqt|wBuizqm5w{|pHuwtvlit5{muizqm5w{|pHuwtvlit5{muiqt|wBo}v4jzq||5lmt{%vqsHtmz}u5{mo}v4jzq||5lmt{%vqsHtmz}u5{muiqt|wBtiz{5mvomvHo}5{mtiz{5mvomvHo}5{muiqt|wBl%wqop|5x}jtqkHouiqt5kwul%wqop|5x}jtqkHouiqt5kwuuiqt|wBxmz5tivlozmvHszq{|lmuwszi|mzvi5{mxmz5tivlozmvHszq{|lmuwszi|mzvi5{muiqt|wBxm|mzHtmomvlq5{mxm|mzHtmomvlq5{muiqt|wB&uqkpimt5jrwzksH%vozmoqwv5{muqkpimt5jrwzksH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m