Sjukhusets ledning

Ledningsgruppen består av sjukhusdirektören och
de sex områdescheferna samt stabsdirektörer.

  • Ledningsgruppen behandlar och tar ställning till
    sjukhusövergripande frågor av långsiktig och
    principiell karaktär.
  • Sjukhusdirektören beslutar.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets ledningsgrupp består av följande:

Ordförande
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör
Tel: 031-342 33 45,
 

Ian Milsom, områdeshef
Område 1
Tel: 0705 -37 16 02
 

Boel Mörck, områdeschef
Område 2
Tel: 031 - 343 63 62
 

Anders Hyltander, områdeschef
Område 3
Tel: 0736 - 601483
 

Peter Gjertsson, områdeschef
Område 4
Tel: 031 - 342 16 53
 

Hans Lönroth, områdeschef
Område 5
Tel: 031 - 342 87 38
 

Per Albertsson, områdeschef
Område 6
Tel: 031-342 75 35
 

Sjukhusdirektörens stab

Lars Rydhede, bitr. sjukhusdirektör
Tel 031 - 342 33 79
 

Göran Matejka, bitr. sjukhusdirektör
Tel 0702-391957
 

Maria Aleniusson, HR-direktör
Tel 031-342 10 00
 

Anders Glanséntf. ekonomi- och marknadsdirektör
Tel 031 - 342 86 44
 

Anders Goliger, kommunikationsdirektör
Tel 031-342 10 00
 

Lars Grip, FOUUI-direktör
Tel: 031 - 342 40 54
 

Per Karlsson, förste chefläkare
Tel 031- 342 10 00
 

Anette Åquist Falkenrot, medicinsk informationsdirektör
Tel: 0700-82 48 56
 

Eva Schumacher, chefssekreterare
Tel 031 - 342 23 45
 

Sahlgrenska akademins representant

Henrik Sjövall, professor
Tel 031 - 342 73 00
 

uiqt|wBivv4uizqm5%wmvvjmzoH%vozmoqwv5{mivv4uizqm5%wmvvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqiv5uqt{wuH%vozmoqwv5{mqiv5uqt{wuH%vozmoqwv5{muiqt|wBjwmt5uwzksH%vozmoqwv5{mjwmt5uwzksH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5p%yt|ivlmzH%vozmoqwv5{mivlmz{5p%yt|ivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5ormz|{{wvH%vozmoqwv5{mxm|mz5ormz|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{5twvzw|pH%vozmoqwv5{mpiv{5twvzw|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5itjmz|{{{wvH%vozmoqwv5{mxmz5itjmz|{{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5z%ylpmlmH%vozmoqwv5{mtiz{5z%ylpmlmH%vozmoqwv5{muiqt|wBowziv5ui|mrsiH%vozmoqwv5{mowziv5ui|mrsiH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5itmvq}{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5itmvq}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5otiv{mvH%vozmoqwv5{mivlmz{5otiv{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5owtqomzH%vozmoqwv5{mivlmz{5owtqomzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5w5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mxmz5w5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5iy}q{|5nitsmvzw|H%vozmoqwv5{mivm||m5iy}q{|5nitsmvzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBomzl5vqt{mvH%vozmoqwv5{mm%vi5{kp}uikpmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmvzqs5{rw%vittHumlnis5o}5{mpmvzqs5{rw%vittHumlnis5o}5{muiqt|wBpmtmvm5{ivlmozmvH%vozmoqwv5{mpmtmvm5{ivlmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m