Tidigare utställningar

   

Ut ur bilden, in i rummet

24 mars 2015 - 16 december 2016

Museets samlingar består av fragment, rester av tid som har passerat. I fotografiet kapslas ögonblicket in. Genom att kombinera föremål och fotografi ville vi skapa en känsla av att historien träder ut ur bilden, in i rummet.

Allt förflyktigas. Så är det med vår egen vanliga dag på jobbet, i skolan, hemma och på bussen. Vad som blir kvar och vad det kommer betyda för generationer efter oss vet vi inte. Blir det en stekpanna, telefon, skrivbordsstol eller en bussbiljett?

Föremålen som i museets magasin hålls med vita bomullsvantar, eller som du ser i en utställningsmonter, var med, fanns före oss. Fotografiet och kanske särskilt det där människor har fångats på bilden kan skapa en specifik känsla av närhet, kontakt med historien.

Vi kan inte gå in i fotografiet, men om vi låter ett föremål träda ut ur bilden kanske det når dig som en länk mellan en plats som inte längre finns och den plats där du är idag.

Utställningen gav en inblick i vad ett museum gör; vilka föremål som samlas och vårdas, vad som väljs ut att visas upp och varför.

Utställningen producerades av Medicinhistoriska museet och åtföljdes av en bok med arkivfoton, föremålsfoton av föremålskonservator Thomas Gütebier och texter av museichef Lisa Sputnes Mouwitz.

Läs intervju med museichef Lisa Sputnes Mouwitz där hon berättar mer om utställningen

   

 

Utställningen "Helt sjukt!  

Helt sjukt!

22 april–12 maj 2016

Helt sjukt! var en utställning där masterstudenter från Akademin Valand gjorde en intervention i samlingarna på Medicinhistoriska museet. Utställningen behandlade överlevnadskonst, mental hälsa, skönhetskirurgi, känslorepresentation, karantän och befolkningskontroll.

Utställningsprogrammet bjöd på guidade turer med konstnärerna, en serie föreläsningar med inbjudna talare, en performativ föreläsning och filmvisningar.

Konstnärerna som deltog i projektet var Andreas Westerberg, Gunèll Kulieva, Geraldine Juárez, Joel Danielsson, Karl Bergström and Ram Krishna Ranjan.

   

 

Tinget i sig utställning

Tinget i sig antologi

 

Tinget i sig

14 mars 2013 - 29 augusti 2014

 Medicinhistoriska museet samarbetade med nio konstnärer, författare och forskare i syfte att ge liv åt och skapa nya berättelser kring ett antal utvalda föremål.

Var och en av de medverkande fick välja ut ett föremål ur museets magasin att förhålla sig till. Alla verken samlades i en antologi med titeln "Tinget i sig". Boken fungerade som utställningskatalog för utställningen med samma namn, där de utvalda föremålen visades upp.

Deltagare i antologin:

Linda Spåman, konstnär
Maria Luostarinen, konstnär
Peter Eccher, konstnär
UKON, poet och psykoanalytiker
Niklas Mattsson, hjärnforskare
Patricia Lorenzoni, författare och forskare
Mattias Hagberg, författare
Kerstin Hamilton, fotograf och konstnär
Karl Palmås, docent och forskare

 

 

 

Foto: Karin Jonson
Frauke.
Foto: Karin Jonson

 

Med kroppen som instrument

– En endagsutställning med konstfilm och butohdans på museet
28 maj 2013

Fyra filmare/konstnärer och en dansare visade sina verk, tre av dem gästade också museet för ett samtal om nya kroppar och gamla kroppsuppfattningar. Det curerade programmet belyste på olika sätt samhällets och (medicin)historiens förkärlek för att förminska, tämja och sjukförklara kvinnokroppen. Filmerna – och butohdansen som konstform – visar alternativa möjligheter: att som kvinna vägra krympa. Istället se kroppen som styrka, möjlighet och framtid bortom diagnoser. Att filma och dansa enligt Edith Södergran motto i det manifest för stärkt självkänsla hon skriver i förordet till diktsamlingen Septemberlyran 1918: ” Min självsäkerhet beror på att jag har upptäckt mina dimensioner. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är.”

Under dagen visades verken No body (Saara Ekström), Four lessons in anatomy (Kaisu Koski), Hysteria shows (Berit Basten), Om jag vore (Joséphine Adams).

Med kroppen som instrument var ett samarbete mellan Medicinhistoriska museet, Akademin Valand och curator Maria Domellöf-Wik, artisten Frauke, butohdansare och koreograf och Nätverkstan, Göteborg stad.

 

Utställning: Snilleblixtar och hårt arbete

 

Snilleblixtar och hårt arbete

2012

Ibland kommer smarta idéer till en som en blixt från klar himmel. En riktig snilleblixt. En annan gång kan det vara många sömnlösa nätters malande kring det problem som man vill lösa. Ett riktigt hårt arbete.

En del av de berättelser vi skildrar inom medicinhistorien handlar om idéer som just kommit bara sådär från ingenstans, men om man tittar närmre är det ofta någon som har tänkt och funderat i flera år på hur problemet skulle kunna lösas.

 

Clas Alströmer  

 

Clas Alströmer – en man av sin tid

15 februari – 15 april 2011

Clas Alströmer var elev till Carl von Linné och den som såg till att det byggdes ett sjukhus för de pengar som handelsmannen Niclas Sahlgren testamenterat till välgörenhet – Sahlgrenska sjukhuset.

Under en stor del av sitt liv led han av en oförklarlig sjukdom, som ingen av tidens läkare kunde bota.

Utställningen visades i samband med att Gudrun Nybergs biografi Clas Alströmer – vetenskapsman, mecenat, patient gavs ut vid Carlssons förlag.

på stegen

 

Dräkten

mars - 31 december 2010

Sjuksköterskans arbetskläder förändrades markant på 1960-talet. Från de strikta uniformerna till mer praktiska men också, i mångas ögon, anonyma kläder. Förr visade varje liten detalj i uniformen vilken skola du hade fått din utbildning på, om du var färdig med studierna, om det var helg eller vardag och för vissa också om du var gift eller ogift. Varje litet veck i mössan och hakbandet, kjolens längd hade en betydelse.

I utställningen DRÄKTEN gav vi en inblick i några av de riter och traditioner som var kopplade till äldre tiders sjuksköterskekläder. Mycket har bidragit till utformningen av den nya tidens kläder. Förändringar i samhället, hygienkrav, mode och synen på sjuksköterskeyrket är några exempel.

May I Cry Now - Ari Luostarinen

Foto: Ari Luostarinen

 

 

 

May I cry now?

8 maj - 30 maj 2010

Konstnärerna Maria Boij och Maria Luostarinen lånade in föremål från museet till en utställning på Konstepidemin. Bilder går att se här.

bättre burkar

 

 

Glasburkarna från Ryssland

april 2009 - 19 feb 2010

År 1921 reste göteborgsläkaren Anders Wassén (1890-1951) till Samara-distriktet i södra Ryssland som medicinsk ledare för en svensk Röda Kors-expedition. Befolkningen i Samara led av svår svält och hjälpsändningar med mat och förnödenheter kom från många olika länder. Efter doktor Wasséns död åtskilliga år senare hittades flera burkar på hans laboratorium i Göteborg. Burkar med gräs, bark, trä, lera, ben och bitar av läder. Det var prover av vad de svältande ätit i brist på riktig mat. I utställningen visades burkarna samt fotografier tagna i Samara av doktor Wassén.

 

kulvertutställning

 

 

Kulvertutställning

12 december 2008- 23 augusti 2009
på Sahlgrenska sjukhuset

Museet visade en utställning i kulvertplan på Sahlgrenska sjukhuset. På skärmarna fanns porträtt av läkare med stor vikt i medicinhistorien och posters med några av museets mest intressanta föremål.

 

Nöje och nytta

 

 

Till nöje och nytta

14 april 2008- 27 februari 2009

Spel och lek är något som alltid har varit till nöje både för barn och vuxna. Inom medicin och sjukvård också till nytta som redskap för undersökningar och behandlingar. Kuberna på bilden har använts för att mäta barns och ungdomars intelligens.

 

linné

 

 

Linnéporträtt

öppnade 16 april 2007

Carl von Linné lät sig ofta avporträtteras. Med anledning av 300-årsjubiléet av hans födelse visade museet Linnéporträtt. De har samlats av göteborgsapotekaren Axel Liljedahl som bland annat var en hängiven botanist och beundrare av Linné.

 

en bra början

 

 

En bra början

öppnade 11 april 2006

När norska medicinare blev färdiga läkare i Göteborg efter kriget.

tillbakablickar

 

 

Tillbakablickar

öppnade 15 mars 2005

En retrospektiv utställning om Medicinhistoriska Museet i Göteborg.

formfulländat

 

 

Formfulländat

öppnade 18 april 2005

Under Designåret presenterade vi föremål ur våra samlingar i en specialutställning. Föremål som är formfulländade genom sin anpassning till praktisk användning och teoretisk kunskap.

den lycklige nudisten

 

Den lycklige nudisten

öppnade 10 maj 2004

Om hälsovänner och livsnjutare i medicinhistorien.

uiqt|wB&ivvi5nz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5nz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m