Kalendarium

 

 

 

Sportlov: Bildbingo på Medicinhistoriska museet.

14–17 februari 2017

Besök oss under sportlovet och spela en omgång bingo med dig själv eller mot andra. Hitta bilden, pricka brickan.

Fri entré för alla under vecka 7.

 


 

Påsklov

11–13 april 2017

Äggjakt på museet!
(tisdag–torsdag under påsklovet)

Hitta ett ägg och du har hittat en bokstav. Hittar du alla åtta kan du bilda ett ord. Uppäggad?

Fri entré för alla under vecka 15.

 


 Vetenskapsfestivalens logotype


stadsvandring Bracka

 

Vetenskapsfestivalen

10 - 12 maj 2017

Fri entré på museet under festivalen.

 

Bland fattiga och andra uslingar, fattigvården i 1800-talets Göteborg

Lunchföredrag om Göteborgs fattigvård under 1700- och 1800-talet. Under föredraget ges en överblick av Göteborgs försörjningsinrättningar från Holtermanska baracken till Gibraltar Fattigvård- och Försörjningsanstalt.

Onsdag och torsdag 10/5, 11/5 kl. 12-12.30. på Medicinhistoriska museet.

Det kallades för Bracka

Stadsvandring kring platsen för Gibraltar Fattigvårds- och Försörjningsanstalt.

Mellan åren 1888-1939 låg Göteborgs fattig-, försörjning- och sinnessjukvård på Gibraltarområdet i Göteborg. Det som från början ansågs vara en mönsterinrättning blev snart överbefolkad. Människor placerades i källare och på vindar. Under vandringen visas de kvarvarande byggnaderna och platserna för det som inte finns kvar idag.

Fredag12/5 kl. 12-13. Gruppen samlad vid spårvagnshållplats Kapellplatsen.

 

 

 

 

 Vem är Hen?

7/6 - 29/9 2017

Möt sju personer som benämner sig själva som hen.

Utställningen är en samtidsetnologisk utställning som bygger på intervjuer och fotografisk dokumentation av personer som föredrar hen som personligt pronomen.

En utställning gjord av Norrtälje museum i samarbete med Genusfotografen Tomas Gunnarsson, RFSL Roslagen och Daniel Wojahn, språkforskare vid Uppsala universitet/Södertörns högskola.

   

Vem är Hen?

Fri entré på museet i samband med Göteborgs kulturkalas.

 

 Foto på te och kakor  

Torsdags-te

14 september

Välkommen in på te och föredrag! Teet serveras från kl 17.15, föredraget börjar kl 18.00 och pågår ca 30 min. Pris: vanlig entré, 40 kr. Begränsat antal sittplatser.
För garanterad sittplats
rekommenderas föranmälan.
Föranmälda platser som ej
hämtats släpps kl 17:50. Föranmälan görs till   eller på telefon 031-711 23 31.

Arkeologiska spår av örtmedicin
– exempel från Nya Lödöse

Jens Heimdahl, Arkeobotaniker vid Statens Historiska Museer och Fil. dr i Kvartärgeologi

I växtmaterial från arkeologiska
undersökningar hittas ibland rester av
medicinskt bruk, det kan röra sig om fynd av odlade medicinalväxter, apoteksodlingar eller i maginnehåll från begravda personer. Det är ett nytt källmaterial som både fyller
kunskapsluckor inom ett fält med få
skriftliga källor och utmanar tidigare
etablerade uppfattningar, i synnerhet när det gäller perioden före 1600-talet.

I samband med de pågående
undersökningarna i Nya Lödöse har
exempelvis ny kunskap om förlossnings-
medicin och smärtlindring framkommit.
Denna kunskap kastar nytt ljus över den svenska medeltidens herbalistiska 
(medicinalväxts) traditioner.

   

Boksläpp
Medicinen, människorna, vården

26 september kl 12 

Boken sammanfattar de senaste hundra årens utveckling inom sjukvården i Göteborg. Utifrån intervjuer och forskning i arkiv och litteratur lyfter författaren Gudrun Nyberg fram avgörande upptäckter och nya behandlingar, villkor för personal och patienter och de förutsättningar som rådde i staden och i världen. Medarbetare med ett kapitel om infektionssjukdomar är läkaren Johan Lindberg. Boken är rikt illustrerad med bland annat fotografier av föremål ur museets samlingar.

Författaren Gudrun Nyberg kommer att vara på plats och kl 12:15-12:30 berätta om bokens tillkomst.

Vi firar med fri entré hela dagen. Boken kommer att finnas till försäljning i museets reception.

Gudrun Nyberg är läkare, professor emeritus vid Sahlgrenska Akademin och författare till en rad uppmärksammade populärvetenskapliga böcker. Hon är redaktör för serien av böcker om Göteborg under hundra år, varav Medicinen, människorna, vården är den första.
   

 

   

Finissage av Vem är Hen?

28 september kl 18
Emeli Holmström, museiintendent på Norrtälje museum och producent av "Vem är Hen?" besöker Medicinhistoriska Museet. Samtal kring utställningens form och innehåll. Fri entré under kvällen!

 

 

   

 Foto på te och kakor

 

Torsdags-te

12 oktober

Välkommen in på te och föredrag! Teet serveras från kl 17.15, föredraget börjar kl 18.00 och pågår ca 30 min. Pris: vanlig entré, 40 kr. Begränsat antal sittplatser.
För garanterad sittplats
rekommenderas föranmälan.
Föranmälda platser som ej
hämtats släpps kl 17:50. Föranmälan görs till   eller på telefon 031-711 23 31.

Köksträdgården vid Läckö Slott

Simon Irvine,
Trädgårdsmästare vid Läckö Slott

Simon Irvine trädgårdsmästare från Stiftelsen Läckö Slott, kommer att berätta om sättet att odla i Lilla slottsträdgården.

Lilla slottsträdgården är en klassisk ’Jardin Potager’, en köksträdgård som har ett starkt estetiskt inslag där trädgårdspersonalen odlar effektivt men också vackert.

Följ med på en historisk, hortikulturell och gastronomisk resa när Simon Irvine besöker museet.

 

 

 

An Ordinary Boy

17/10 - 7/11

Vad ser du när du blickar in i en spegel? Troligen är det du själv som tittar tillbaka på dig. Men vad gör du när din spegelbild inte stämmer överens med den du är?

An Ordinary Boy är berättelsen om Andrés liv före och efter operationen.

Att vara transsexuell handlar inte om sexualitet. En transsexuell person kan vara homo- hetero eller bisexuell. Transsexualism - eller könsdysfori, som kanske är ett bättre ord - handlar om ens identitet, hur en upplever sig själv och sin kropp. En del brukar beskriva det som att de fötts in i fel kropp. Andra upplever det som att de inte har något emot sin kropp, men att de inte trivs i sin roll som ”kvinna” eller ”man”, att de känner sig som något annat, något utanför dessa roller.

Ansökningarna om att få utredas för könsbekräftande behandling har ökat starkt de senaste åren. Varför vet man inte riktigt, men en del experter på området tror att det har att göra med den spridning frågan fått på nätet, att fler nås av information och stöd. Transsexuella har också blivit allt mer synliga i offentligheten. Det gör att det finns förebilder att känna igen sig i och hämta styrka ifrån.

Det genomförs årligen ca 50 könskorrigeringar i Sverige. Den som ansöker om könskorrigering får gå igenom en utredningsprocess med psykologer, kuratorer och läkare för att få en diagnos. Den processen tar ca 3-4 år.

Mer om transsexualism hittar du på: http://www.transformering.se/

Mer om diagnosen könsdysfori hittar du på: https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/faq-koensdysfori-som-diagnos/

I rapporten Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen ”Jag ska inte behöva outa mig själv varje gång jag har ett samtal” utreds hur lhbtq-personer blir bemötta. Många av deltagarna i studien hade erfarenheter av positivt bemötande, något fler av negativt bemötande och nästan hälften av enkätens deltagare hade aldrig varit öppna i möte med Västra Götalandsregionens verksamheter: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/d88eb7c5-62eb-4276-8f97-6ecd605ea31f/Rapport%20-%20Jag%20ska%20inte%20beh%c3%b6va%20outa%20mig%20sj%c3%a4lv%20varje%20g%c3%a5ng%20jag%20har%20ett%20samtal.pdf?a=false&guest=true

 

 

 

 

Spökvandring på Medicinhistoriska museet!

FULLBOKAT

Höstlovet 31/10 - 1/11

Lyssna till kusliga historier från förr och hör om oförklarliga händelser under en nedsläckt vandring genom det stängda museet.

Från 6 år.

Tisdag och onsdag 16.30, 16.45 och 17.00. Begränsat antal platser. Tid: ca 15 minuter. Spökvandringen är gratis.

 

   

 

 Foto på te och kakor  

Torsdags-te

 23 november

Välkommen in på te och föredrag! Teet serveras från kl 17.15, föredraget börjar kl 18.00 och pågår ca 30 min. Pris: vanlig entré, 40 kr. Begränsat antal sittplatser.
För garanterad sittplats
rekommenderas föranmälan.
Föranmälda platser som ej
hämtats släpps kl 17:50. Föranmälan görs till   eller på telefon 031-711 23 31. 

Liv och död i Nya Lödöse

Maria Vretemark,
Osteolog vid Västergötlands Museum

I Gamlestaden finns resterna av Nya Lödöse kyrka med omgivande kyrkogård. Här begravdes invånarna från 1500-talets början och några decennier in på 1600-talet. Gravarna ligger tätt, tätt, ibland i flera lager. Staden hyste en stor befolkning och
medellivslängden var inte så hög. Därför blev det många begravningar varje år.

I samband med de arkeologiska
utgrävningarna i Gamlestaden har skelettenfrån gravarna studerats av osteologer (benexperter). Resultaten berättar om livs-villkoren för människorna i staden, om de var utsatta för våld, hur gamla de blev, om det fanns skillnader i mäns och kvinnors hälsa, vilka sjukdomar de led av och mycket annat. Härigenom kan vi som lever idag lära oss mer om livet i Nya Lödöse för 500 år sedan.

 

Affisch för sportlovet

 

 

 

Kalendarium 2016

Sportlov: Den stora växtjakten

16–19 februari 2016

Doktor Dåre har hamnat i knipa. Gå på berättelsejakt och hjälp Dåre att samla medicinalväxter till sin patient. En vandring på egen hand i museet. 
Aktiviteten riktar sig till barn i åldrarna 7–12 år.

Fri entré för alla under 18 år hela sportlovsveckan samt för medföljande vuxna som går växtjakten.

Påsklov: Gör din egen trollpåse
 

Påsklov

29 mars–1 april 2016

Fri entré för alla under 18 år.

Gör din egen trollpåse
(tisdag–torsdag under påsklovet)

Kom till Medicinhistoriska museet och tillverka din egen trollpåse. Passa på att fråga museets egna kloka gubbe om andra bot och råd inom folkmedicinen.

Datum och tid: 29–31 mars, kl 12–13.
Aktiviteten riktar sig till barn i åldrarna 7–12 år. 
Fri entré för medföljande vuxna på barnaktiviteten. Vetenskapsfestivalens logotype
 

Vandring i Medicinhistoriens spår

14 och 15 april 2016

I samband med Vetenskapsfestivalen 2016 håller museet två stadsvandringar om Göteborgs medicinhistoria.

Besök det gamla hospitalområdet i Gamlestan och hör historien om Göteborgs hospital eller vandra mellan de tidiga vårdinrättningarna innanför vallgraven.

Vandringarna tar ca 60 minuter.
Oömma skor rekommenderas, särskilt till hospital-vandringen.

Datum och tid

Hospitalvandring: torsdag 14 april, kl. 12
Vården innanför vallarna: fredag 15 april, kl. 12

Plats

Hospitalvandring: Samling vid busshållplats Alekärrsgatan, sedan kort promenad till hospitalkyrkogården (buss 78, ca 3 minuter från Gamlestadstorget). 

Vården innanför vallarna: Samling Östra hamngatan 11.

 

 Utställningen "Helt sjukt!

 

 

Vernissage: Helt sjukt!

21 April 2016, kl 18 

Helt sjukt! är en utställning där studenter från MFA 1, fri konst på Akademin Valand, gör en intervention i samlingarna på Medicinhistoriska museet. Utställningen behandlar överlevnadskonst, mental hälsa, skönhetskirurgi, känslorepresentation, karantän och befolkningskontroll.

Under utställningsperioden har museet öppet även lördagar och söndagar kl. 12–16 (bortsett från söndagen den 1 maj då museet har stängt).

Utställningen pågår 22 april–12 maj.


   

Guidad tur: Helt sjukt!

24 april och 12 maj 2016

Låt konstnärerna visa er runt i utställningen Helt sjukt!
Guidningen ingår i entréavgiften. 

Söndag 24 april kl 17.30-19.00
Torsdag 12 maj kl 18.00-20.00


   

Filmvisning: Psyket!

28 april 2016

En film av Moa JunströmPsyket är en rekonstruktion av regissörens vistelse under en sommar på en stängd enhet för mentalpatienter, baserad på hennes dagbok från tiden. Filmen blandar dokumentära bilder från sjukhuset med text och faktiska återskapade händelser.

Torsdag 28 april kl 18.00
Begränsat antal platser


 

Öppen visning: Bland blodiglar och bakterier

18 och 19 augusti 2016

I den guidade visningen berättar vi om Västeuropas medicinska utveckling från antikens sjukdomsuppfattning fram till bakteriologins genombrott. Under rundturen ges en bild av utvecklingen inom medicin och sjukvård, samt hur den har påverkat människans levnadsvillkor. 

Datum och tid: 18 och 19 augusti, kl. 12-12.45
Fri entré och fri visning
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. 

Fri entré på museet 16-19 augusti i samband med Göteborgs kulturkalas.


Foto på te och kakor  

Torsdags-te

6 oktober 2016

Välkommen in på te och föredrag! Teet serveras från kl 17.15, föredraget börjar kl 18.00 och pågår ca 30 min. Pris: vanlig entré, 40 kr. Begränsat antal platser, föranmälan görs till   eller på telefon 031-711 23 31.

Kolera – idéer och dödlighet i det förindustriella Sverige

Daniel Larsson, fil. dr, lärare och forskare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

År 1834 drabbades Sverige av den fruktade koleran. Det var första gången, och sjukdomen försatte det fattiga Sverige i chock. På några få månader dog över 12.600 människor och den gamla synen på sjukdomars smittspridning kullkastades helt. Koleran satte ett benigt finger på de djupa sociala klyftorna och förändrade synen på samhällshygien helt.
     I denna föreläsning ger historikern Daniel Larsson vid Göteborgs universitet en bred översikt av epidemin. Koleran sätts i ett socialt och politiskt sammanhang, och vi får dessutom reda på hur denna fruktade 1800-talssjukdom ter sig i relation till 1600- och 1700-talens epidemier.

 

Affisch för Höstlovet 2016

 

 

Höstlov: Gör din egen trollpåse

1–4 november

Kom till Medicinhistoriska museet och tillverka din egen trollpåse! Passa på att fråga museets egna kloka gubbe om andra bot och råd inom folkmedicinen. Aktiviteten riktar sig till barn i åldrarna 7–12 år. 

Tid: varje dag kl 12–13 den 1–4 november.

Övrig tid under lovet (1–4 november): Hitta doktor Dåres gäng  leta efter figurerna och lös kluringen.

Fri entré för alla under 18 år hela höstlovsveckan samt för medföljande vuxna på barnaktiviteterna.


Foto på te och kakor  

Torsdags-te

3 november 2016

Välkommen in på te och föredrag! Teet serveras från kl 17.15, föredraget börjar kl 18.00 och pågår ca 30 min. Pris: vanlig entré, 40 kr. Begränsat antal platser, föranmälan görs till   eller på telefon 031-711 23 31.

Jörgen Lehmann och hans gärningar

Johan Wennerberg, docent 

Den som rör sig på Guldheden i Göteborg kan plötsligt finna sig stående på dr Lehmanns gångväg. En kort promenad därifrån kan man på Medicinareberget besöka ett konferensrum som bär namnet Jörgen Lehmann. Beger man sig sedan vidare till Medicinhistoriska museet kan man hitta information om Lehmann och hans gärningar. Dessa tre platser minner om honom, men varför ska vi minnas honom?
    Lehmanns två främsta upptäckter, blodförtunnaren dikumarol och tuberkulosläkemedlet PAS, påverkade livet för miljoner människor. Han var en människa med livlig fantasi och enorm arbetsförmåga som ständigt intresserade sig för människor och sjukdomar. Hör om hans uppväxt och utveckling, men också om ett uteblivet Nobelpris och orsaken till detta.

 

 Foto på te och kakor  

Torsdags-te

8 december 2016

Välkommen in på te och föredrag! Teet serveras från kl 17.15, föredraget börjar kl 18.00 och pågår ca 30 min. Pris: vanlig entré, 40 kr. Begränsat antal platser, föranmälan görs till   eller på telefon 031-711 23 31.

Doktor Carlanders tankar om smitta omkring år 1800

Gudrun Nyberg, läkare och författare

Christofer Carlander var verksam som familjeläkare i Göteborg 1793–1814. Genom hans dokumentation i form av sjukjournaler och korrespondens med kolleger, kan vi få en inblick i hur man såg på smitta i slutet av 1700-talet. Sjukdomar som var, eller tycktes vara, smittsamma var vanligt förekommande, men varken bakterier eller virus var ännu kända. Vilka sjukdomar smittade? Vilka kunde smittvägarna vara och hur kunde man skydda sig? Carlander studerade de vanliga barnsjukdomarna, smittkoppor och barnsängsfeber och misstänkte även smitta som förklaring när det uppträdde en anhopning av fall av samma typ, exempelvis fyra samtidiga fall av förlamning hos barn.

 

uiqt|wBumlqkqvpq{|wzq{si5{}H%vozmoqwv5{mumlqkqvpq{|wzq{si5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBumlqkqvpq{|wzq{si5{}H%vozmoqwv5{mumlqkqvpq{|wzq{si5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBumlqkqvpq{|wzq{si5{}H%vozmoqwv5{mumlqkqvpq{|wzq{si5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBumlqkqvpq{|wzq{si5{}H%vozmoqwv5{mumlqkqvpq{|wzq{si5{}H%vozmoqwv5{mumlqkqvpq{|wzq{si5{}H%vozmoqwv5{mumlqkqvpq{|wzq{si5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvi5nz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5nz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m