Guidad visning

Läkekonstens Historia

Under alla tider har människor fört en ojämn kamp mot sjukdomar och ohälsa. För de allra flesta har livet varit kort och plågsamt. Men idag så kan många av oss leva långa och friska liv. Det är resultatet av en snabb och omvälvande utveckling under ett par generationer. Tillsammans gör vi en spännande resa genom läkekonstens historia, från de första medicinmännen till dagens högteknologiska vård, och ser hur olika tiders tankar och idéer speglas i medicinhistorien.

Maxantal: 25 personer

I de (o)botligas landskap

Vi följer psykiatrins historia i Göteborg från de första hospitalen till dagens moderna psykvård. Hur har synen på psykisk sjukdom och behandlingen av de psykiskt sjuka förändrats genom historien?

Maxantal: 25 personer

Ut ur bilden, in i rummet

En guidad visning av den tillfälliga utställningen Ut ur bilden, in i rummet. Utställningen är baserad på fotografier och föremål ur museets samlingar. Genom att låta föremålet tränga ut genom fotot, in i rummet, vill vi skapa en kontakt mellan fotot och oss själva. Fotografierna är tagna under den första halvan av 1900-talet. Guidningen berättar om fotot och föremålens historia, tankarna bakom utställningen och kopplingen mellan foto, föremål och betraktare.

Maxantal: 25 personer

Skola

Att besöka Medicinhistoriska Museet kan vara ett utmärkt komplement till undervisningen.
Läs mer under Skola och lärande

Priser

Guidad visning
350 kr plus entréavgift för samtliga besökare.

Entréavgifter
40 kr för vuxen
30 kr för vuxna i grupp över 10 personer
20 kr för ungdom (upp till 18 år)
15 kr för ungdomar i grupp över 10 personer

Har du frågor eller vill du boka en guidad visning?
Kontakta oss på tel 031-711 23 31.

   

Medicinhistoriska museet

Medicinhistoriska museet

uiqt|wB&ivvi5nz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5nz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m