Alla har rätt till en rökfri omgivning

Sedan 1 mars 2014 är Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett rökfritt sjukhusområde. Beslutet fattades av sjukhusets styrelse den 30 oktober 2013. Sjukhuset är därmed det första universitetssjukhuset i Sverige att erbjuda en helt rökfri miljö för alla som vistas inom området.

Beslutet innebär att rökning inte är tillåten inom områdena för Högsbo sjukhus, Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset.

Rökfritt sjukhusområde handlar om  rätten till bästa möjliga hälsa för alla och en säker vårdmiljö. Svårt sjuka patienter eller anhöriga ska inte behöva känna oro för att behöva passera genom rök för att nå sin vård.

En rökfri miljö för alla som vistas på vårt sjukhus

Att göra Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som är ett hälsofrämjande sjukhus, till ett rökfritt sjukhusområde är en naturlig del av utvecklingen mot minskad rökning i samhället. Det är allmänt kännt att det inte finns någon nivå där aktiv eller passiv rökning är riskfri. Därför vill sjukhuset förhindra att patienter, medarbetare och besökare ofrivilligt utsätts för tobaksrök.

Sjukhusets ledning ser beslutet som en viktig förebyggande och hälsofrämjande insats, främst för våra patienter men också för medarbetarna och alla som vistas på vårt sjukhus.

Hjälp och stöd för besökare och patienter

Om du vill få hjälp och stöd för att sluta röka vänder du dig till:

Som patient kan du ringa till mottagningen för tobaksavvänjning via kontaktpunkten, telefon 031-342 24 00.

uiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m