Pausgympa - Kreativt avbrott

Kreativt avbrott är samlingsnamnen på de pausgympa filmer som sjukhuset gjort inom ramen för det hälsofrämjande arbetet. Pausgympafilmerna är tänkta att inspirera till rörelse och att ta korta pauser i sitt arbete, på mötet eller i en stillasittande vardag. De ska bidra till kännedom om vardagsmotion, sprida glädje och känsla av sammanhang. De är fria att använda och finns att tillgå på svenska och engelska. Upp och rör på er!

Filmen Kreativt avbrott I

Här får man testa att arbeta i sjukvården.

Pausgympa, film I

 

Filmen Kreativt avbrott II – ständiga förbättringar

Alla våra vardagssysslor är också fysisk aktivitet.

Pausgympa, film II

 

Filmen Kreativt avbrott III – processen

Man får följa en patients väg genom vården.

Kreativt avbrott 3

uiqt|wBmzqki5{ivljmzoH%vozmoqwv5{mmzqki5{ivljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m