Banta bort bukfetman!

– Att arbeta bort bukfetman är den viktigaste åtgärden för att minska riskfaktorerna som kan leda till diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, det så kallade metabola syndromet.
Det budskapet ger Thord Rosén, docent och överläkare i endokrinologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i sin föreläsning Hälsoproblemet som växer i takt med bukomfånget.

Tillsammans med Ralph Peeker stod han för kunskapsinnehållet under kvällen med rubriken Vad män behöver veta om sin hälsa.

Ralph Peeker, även han docent och överläkare men inom urologin, hade som rubrik för sin föreläsning Den starke mannens svaga sidor. Han började med att klarlägga vad ett hormon är. Hormon är en signalmolekyl som tillverkas i ett organ och färdas i blodet till sin målvävnad, där den frambär sitt "budskap". Ett exempel är testosteron, det manliga könshormonet som är upphovet till mannens såväl starka som svaga sidor. Till svagheterna hör de problem som kan uppkomma i de manliga könsorganen, nämligen prostataförstoring, urinläckage och sviktande erektion, menade Ralph Peeker.

– De flesta män har problem med prostatan på äldre dar, men idag har vi flera metoder som kan hjälpa, såväl mediciner som till exempel så kallad ”hyvling” och operation.

Även när det gäller urinläckage och sviktande erektion ansåg han att det idag finns många verksamma metoder för lindring. Fysisk aktivitet och rätt mat kan vara sätt att själv kunna förskjuta förloppet med besvären framåt. Mycket är en attitydfråga och att komma in i en god cirkel. Det inkluderar att medvetandegöra och utbilda för ett informerat samhälle i dessa frågor.

– Det ger tryck på industrin som pressar på politikerna så att dessa tar beslut som kan resultera i till exempel mediciner och metoder att förebyggande symptomen i framtiden, sade Ralph Peeker.

Övervikten ökar

Världshäälsoorganisationen, WHO, konstaterar att det idag dör fler människor av övervikt än av undernäring.

– BMI, Body Mass Index,  ökar även hos barn och ungdomar, vilket är allvarligt sett ur ett framtidsperspektiv. Det blir dessutom mycket dyrt för samhället, både räknat som produktionsbortfall och som sjukhuskostnader. Idag kan så mycket som 50 procent av det vi äter bestå av socker, fett och alkohol, vilket är mycket höga siffror, framhöll Thord Rosén, som i sin föreläsning utgick från bukomfånget hos män som ett stort hälsoproblem, såväl för samhället som för individen.

Övervikten har beskrivits historiskt. ”Gustav II Adolf blev med tiden tämligen fet” är ett citat vi känner igen, liksom Ceasars ”jag fruktar icke de feta, men de magra, hungriga”. 1921 beskrev Karl Hilzenberger, österriskisk läkare, för första gången bukfetman som en medicinsk komplikation.

Bukfetman är centralt för insulinresistens – motorn i det metabola systemet då fettvävnaden är kroppens största hormonella organ. Bukfetman bildar fria fettsyror som ger insulinresistens.

Övervikt i form av bukfetma ger förhöjda blodfetter och sänkt insulinkänsla.
Det är framför allt fyra faktorer som har lett till att så många idag drabbats av övervikt, bukfetma, förhöjda blodfetter och sänkt insulinkänsla, nämligen evolutionen, generna, fosterlivet och livsstilen.

Evolutionen har gjort att vi genom upprättgående gång har lättare att nå och skaffa föda. På stenåldern gjorde man sig av med tre gånger så mycket energi som idag och man lade upp reserver för svåra tider. Idag lägger vi fortfarande upp reserver, men behöver aldrig använda dessa. Vi bara fyller på mer och mer utan att göra av med energin. Redan i våra gener kan det finnas insulinresistens och vissa undersökningar pekar på att fostrets betingelser kan ge ökad risk för till exempel högt blodtryck, diabetes och hjärtsjukdomar.

– Men den absolut viktigaste faktorn är vår livsstil. Ökat kaloriintag, sänkt förbränning, alkohol, rökning, psykosocial stress, sömnstörningar med mera påverkar vår hälsa. Har vi egentligen hunnit anpassa oss från naturbrukssamhället som vi hade förr, till dagens stressade IT-miljö? Vi påverkas fysisk och psykisk och stressmiljöer påverkar det autonoma nervsystemet. Vi reagerar med stressreaktioner även när vi inte behöver det för vår överlevnad, sa Thord Rosén.

”Om du upptäcker att du rider på en död häst, är det dags att stiga av”.  Så drastiskt avslutade han sin föreläsning. Var och en kan aktivt handla genom att gå ner i vikt – ät rätt och mindre, börja motionera även i det lilla, sluta röka och avstå alkohol! Det finns såväl mediciner som operation att tillgå för dem som lider av övervikt och bukfetma och inte själv klarar av att hantera situationen.

– På längre sikt är det dags att bryta med det västerländska levnadsmönstret.

uiqt|wBsi|izqvi5pittqvojmzoH%vozmoqwv5{msi|izqvi5pittqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m