Hälsofrämjande sjukhus

Hälsofrämjande arbetsplats Fysisk aktivitet Aktiv fritid

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett hälsofrämjande sjukhus. Det innebär ett aktivt arbete med att på olika sätt och med en rad olika aktivieter sprida kunskap, synliggöra goda exempel samt motivera till en hälsosammare livsstil. Sjukhuset genomför därför en rad olika hälsofrämjande och förebyggande insatser och åtgärder under året för att på olika sätt påverka vår livsstil och våra levnadsvanor och därmed öka vårt välbefinnande och den livskvalitet som kan relateras till vår hälsa.

Föreläsningsserien Verktyg för bättre hälsa

Varje år håller våra specialister på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, till exempel läkare, sjuksköterskor och psykologer öppna föreläsningar för alla som är intresserade av sin hälsa. Samlingsrubriken för föreläsningsserien är Verktyg för bättre hälsa.

Läs mer om föreläsningarna    

uiqt|wBkmkqtqi5%witt{|zwuH%vozmoqwv5{mkmkqtqi5%witt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m