Om Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kompetens och omtanke

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Samtidigt är omtanken och omvårdnaden om patienten vårt främsta fokus. För att kunna garantera kvalitet är ständig utveckling och förbättring ett viktigt mål.  Som ett av landets största universitetssjukhus har vi närheten till allt det som erbjuds inom utbildning och forskning på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Bredd och djup

Sahlgrenska Universitetssjukhuset fungerar som ett länssjukhus för invånarna i göteborgsområdet. I Västra Götalandsregionens är vi en motor för hälso- och sjukvårdsutvecklingen. Patienter från hela regionen kommer hit för olika specialistbehandlingar och kunskap förs också ut till regionen.
Inom cirka 25 specialiteter har vi spetskompetens och behandlar patienter från hela Sverige. Det gäller bland annat hjärt- och kärlsjukvård, rekonstruktiv kirurgi, barnsjukvård, vaccin, immunologi, reumatologi och kateterburen intervention. Barnhjärtkirurgin på vårt barnsjukhus, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, har utsetts till rikssjukvård av Socialstyrelsen.

Totalt har vi cirka 1 950 vårdplatser fördelade på cirka 120 avdelningar.

Flera platser i göteborgsområdet

Vår verksamhet finns på flera platser i göteborgsområdet - på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus, Högsbo sjukhus och på flera öppenvårdsmottagningar runtom i stan. Tillsammans arbetar cirka 16 000 medarbetare hos oss, vilket gör sjukhuset till en av de största arbetsplatserna i Västra Götalandsregionen.

Sjukhuset i siffror 2016

 • 10 234 födda barn
 • 310 transplantationer 
 • 203 766 akutbesök
 • 1 360 537 öppenvårdsbesök 
 • 40 miljoner kronor per dag kostar det att driva Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Medarbetare: Cirka 16 000 medarbetare
  Omsättning: 15,3 miljarder kronor
  Ekonomiskt resultat: -74 miljoner kronor 
uiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m