Om Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kompetens och omtanke

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Samtidigt är omtanken och omvårdnaden om patienten vårt främsta fokus. För att kunna garantera kvalitet är ständig utveckling och förbättring ett viktigt mål.  Som ett av landets största universitetssjukhus har vi närheten till allt det som erbjuds inom utbildning och forskning på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Bredd och djup

Sahlgrenska Universitetssjukhuset fungerar som ett länssjukhus för invånarna i göteborgsområdet. I Västra Götalandsregionens är vi en motor för hälso- och sjukvårdsutvecklingen. Patienter från hela regionen kommer hit för olika specialistbehandlingar och kunskap förs också ut till regionen.
Inom cirka 25 specialiteter har vi spetskompetens och behandlar patienter från hela Sverige. Det gäller bland annat hjärt- och kärlsjukvård, rekonstruktiv kirurgi, barnsjukvård, vaccin, immunologi, reumatologi och kateterburen intervention. Barnhjärtkirurgin på vårt barnsjukhus, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, har utsetts till rikssjukvård av Socialstyrelsen.
Totalt har vi ca 2000 vårdplatser fördelade på 140 avdelningar.

Flera platser i göteborgsområdet

Vår verksamhet finns på flera platser i göteborgsområdet - på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus, Högsbo sjukhus och på flera öppenvårdsmottagningar runtom i stan. Tillsammans arbetar cirka 16 7001)  medarbetare hos oss, vilket gör sjukhuset till en av de största arbetsplatserna i Västra Götalandsregionen.

1) mars 2014

En vanlig dag på sjukhuset

  • 28 förlossningar
  • 500 akutbesök
  • 3 300 öppenvårdsbesök 
  • 17 000 labbanalyser

Sjukhuset i siffror

Vårdplatser: 2000
Vårdavdelningar öppenvård: 180
Vårdavdelningar slutenvård: 130

Medarbetare: 16 700
Kliniska utbildningsplatser: 1600

Omsättning: 13,2 miljarder kronor
Resultat 2013: - 6,7 miljoner kronor

uiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m