Om ST-kansliet

Det är vi som arbetar på ST-kansliet

Anders Johansson
Sjukhusgemensam Studierektor ST
 
0707-620974

Sayeh Sattar
Övergripande Studierektor ST
Inriktning Organisationsutveckling
 
0705-892082

Tove Eneljung
Övergripande Studierektor ST
Inriktning Utbildningsprogram
 

Ulf Strömberg
Studierektor Medicinsk Vetenskap
 
0700-823563

Catharina Tennerhed
Utbildningsledare
 
0736-601510

Anette Holm
Administrativ koordinator
Webbredaktör
 
031-343 27 32
0700-825938

Annika Larsen
Administrativ koordinator
 
0705-092828

Lärarkollegium
Mats Wahlqvist - Pedagogisk Ledarskap ST
 
Sanna Nygren - Kommunikation, Handledande och Utvecklande ledarskap, Förbättringskunskap
 
Tove Eneljung - ST Utvecklingsprogram 2016
 
Liisa Carlzon - ST Utvecklingsprogram 2016

Denada Aiff - ST Utvecklingsprogram 2016
 
Sara Lundqvist - ST Utvecklingsprogram 2016

uiqt|wBivlmz{5{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mivlmz{5{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{i%ymp5{i||izH%vozmoqwv5{m{i%ymp5{i||izH%vozmoqwv5{muiqt|wB|w%vm5mvmtr}voH%vozmoqwv5{m|w%vm5mvmtr}voH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tn5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{m}tn5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBki|pizqvi5|mvvmzpmlH%vozmoqwv5{mki|pizqvi5|mvvmzpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5pwtuH%vozmoqwv5{mivm||m5pwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5tiz{mvH%vozmoqwv5{mivvqsi5tiz{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5%wipty%vq{|Hittuml5o}5{mui|{5%wipty%vq{|Hittuml5o}5{muiqt|wB{}{ivvi5v%yozmvH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5v%yozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|w%vm5mvmtr}voH%vozmoqwv5{m|w%vm5mvmtr}voH%vozmoqwv5{muiqt|wBtqq{i5kizt%zwvH%vozmoqwv5{mtqq{i5kizt%zwvH%vozmoqwv5{muiqt|wBlmvili5iqnnH%vozmoqwv5{mlmvili5iqnnH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi5t}vly%vq{|H%vozmoqwv5{m{izi5t}vly%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5pwtuH%vozmoqwv5{mivm||m5pwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m