Om Studierektorskansliet ST

 

Det är vi som jobbar på Studierektorskansliet ST

Anders Johansson
Sjukhusgemensam Studierektor ST
 
0707-620974

Sayeh Sattar
Övergripande Studierektor ST
Inriktning Organisationsutveckling
 
0705-892082

Catharina Tennerhed
Utbildningssamordnare
 
0736-601510

Anette Holm
Utbildningskoordinator
 
031-343 27 32
0700-825938

Lärarkollegium
Mats Wahlqvist,  
Sanna Nygren,  
Anna-Karin Hultgård Ekwall,  

uiqt|wBivlmz{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mivlmz{5{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{i%ymp5{i||izH%vozmoqwv5{m{i%ymp5{i||izH%vozmoqwv5{muiqt|wBki|pizqvi5|mvvmzpmlH%vozmoqwv5{mki|pizqvi5|mvvmzpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5pwtuH%vozmoqwv5{mivm||m5pwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mui|{5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{ivvi5v%yozmvH%vozmoqwv5{m{ivvi5v%yozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBis5ms%wittHzpm}ui5o}5{mis5ms%wittHzpm}ui5o}5{muiqt|wBivm||m5pwtuH%vozmoqwv5{mivm||m5pwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m