Seminariedagar PV StorGöteborg och Kungälv

20 dec (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: hud

17 jan (ons)
Seminariedag/Campus Nya varvet, Fredrik Bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: primärvårdsortopedi

14 feb (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: ÖNH

14 mars (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: barn

11 april (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: ej klart

9 maj (ons)
Seminariedag/Ögonkliniken SU/M 
kl 8.30 - 16.00
Tema: ögon

uiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m