Seminariedagar PV StorGöteborg och Kungälv

14 feb (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: ÖNH

14 mars (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: barn

11 april (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: Läkemedelssanering

9 maj (ons)
Seminariedag/Ögonkliniken SU/M
kl 8.30 - 16.00
Tema: ögon

7 juni (OBS tors)
Seminariedag/Akvarellmuseet Tjörn, Södra Hamnen 6, Skärhamn
kl 8.30 - 16.00
Tema: Hudtumörer/avslutning inför sommaren

22 augusti (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: Hud i primärvård

12 september (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: STRAMA och Primärvårdsgynekologi

17 oktober (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: Primärvårdsortopedi

14 november (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: ej klart

12 december (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: ej klart

uiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m