Seminariedagar PV StorGöteborg och Kungälv

10 maj (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: fm ”Lilla kirurgin”, em ”årskontroller, hur gör vi?”

14 juni (ons)
Seminariedag/Akvarellmusset Tjörn, Södra Hamnen 6 Skärhamn
kl 8.30 - 16.00
Tema: fm Hud, em teamstärkande aktivitet

5 juli (ons) – AT-läkarna (de som ej har semester) håller i denna dag själva
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda – lokal ”Strandsnäckan” kl 8.30 - 16.00
Tema: Falldiskussioner

9 aug (ons) - AT-läkarna (de som ej har semester) håller i denna dag själva
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda – lokal ”Strandsnäckan” kl 8.30 - 16.00
Tema: Falldiskussioner

13 sept (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: Ungdomsmedicin

18 okt (ons)
Seminariedag/Plats ej klart men ev SU/Mölndal ögonkliniken (alt Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda) 
kl 8.30 - 16.00
Tema: Ögon

8 nov (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: Primärvårdgynekologi

20 dec (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: ej klart möjligen Barn

17 jan (ons) 2018
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: Primärvårdsortopedi

14 feb (ons) 2018
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: ÖNH

 

 

uiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m