Seminariedagar PV StorGöteborg och Kungälv

5 april (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: fm Barn

10 maj (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: ej klart

14 juni (ons)
Seminariedag/Akvarellmusset Tjörn, Södra Hamnen 6 Skärhamn
kl 8.30 - 16.00
Tema: fm Hud, em teamstärkande aktivitet

13 sept (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: ej klart

18 okt (ons)
Seminariedag/Plats ej klart men ev SU/Mölndal ögonkliniken (alt Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda) 
kl 8.30 - 16.00
Tema: ögon

8 nov (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: primärvårdgyn

20 dec (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda
kl 8.30 - 16.00
Tema: ej klart

uiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m