AT-pärm PV

Pärmen är avsedd att underlätta AT-läkarens primärvårdstjänstgöring. AT-läkaren ska vid primärvårdstjänstgöringens slut kontrollera pärmens innehåll och vid behov komplettera/uppdatera innehållet med hjälp av sekreterare på vårdcentralen.

 

INTRODUKTION OCH HANDLEDNING

 

INFORMATION OM VÅRDCENTRALEN (tillhandahålls av vårdcentralen)

 • Telefonlista VC (lokalt apotek, dosapoteket, socialkontoret samt nummer till konsulter bör finnas med här)
 • Medarbetare på VC (vilka personalkategorier som finns och hur man remitterar till dem, exempelvis psykolog, diabetessköterska, sjukgymnast, finns möjlighet till hembesök?)
 • Utrustning på VC (t ex rektoskop, ögon- och öronmikroskop, doppler)
 • Undersökningar på VC (vad kan göras på VC, t ex rektoskopi, spirometri, pricktest)
 • Läkemedel på VC (vad finns och var, gäller framför allt akut-läkemedel)
 • Lab-rutiner (öppettider, bokningsrutiner, faste-prover, analystider, vilka prover som analyseras på VC)
 • Rutiner vid sjukdom/frånvaro

 

ARBETSRUTINER PÅ VÅRDCENTRALEN

 • Remitteringsrutiner (vart skickas remisser för exempelvis hörselundersökning, koloskopi, röntgen, FaR, sjukgymnastik och specialistsjukvård)
 • Rutiner för receptförskrivning (exempelvis vad som gäller för beroendeframkallande läkemedel och receptförskrivning till patienter man aldrig träffat, behövs läkemedelsgenomgång?)
 • Rutiner för avvikelserapportering
 • Dokumentationsrutiner

                     

- Dikteringsrutiner och signeringsrutiner (t ex prioritering av diktat, bevakning och signering av provsvar, att signera för kollega etc)

 

MEDICINSK INFORMATION

 

SJUKSKRIVNING

Här finns plats för lokala rutiner om sådana finns. I övrigt hänvisas till Försäkringskassans samt Socialstyrelsens hemsida. AT-läkaren kan även själv sätta in dokument från genomgången försäkringsmedicinsk utbildning.

uiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m