Lönesättning

Vi har utarbetat en lönemodell med tydliga och adekvata lönekriterier och underlag för bedömande och lönesättande chefer samt för AT-läkarna och forskar-AT-läkarna inför lönesamtalet.

Vid nyanställning är AT-chefen lönesättande chef för AT-läkare och forskar AT-läkare.

Vid förhandling under AT är verksamhetschefer eller motsvarande inom invärtesmedicin, allmänkirurgi, psykiatri och allmänmedicin lönesättande chefer

AT-läkaren och forskar AT-läkaren ansvarar för att initiera och begära förhandling och skattar sig själv utifrån fastställda lönekriterier och medtar dessa vid lönesamtalet. Som AT-läkare har du här en möjlighet att få feedback.

uiqt|wB&i|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m