Handledning

Under slutenvårdstjänstgöringen får AT-läkaren utsedd handledare under varje tjänstgöringsavsnitt. Vi förordar proffshandledning, det vill säga 2-4 läkare företrädesvis med handledarutbildning, som handleder alla AT-läkare under en specificerad tidsperiod. Handledning ska ske regelbundet med ett minimum av en halvtimme per vecka eller en timme varannan vecka.

Under primärvårdstjänstgöringen ska AT-läkaren ha samma handledare under hela tjänstgöringstiden samt avsatt tid för personlig handledning en timme per vecka.

Grupphandledning enligt AT-lotsmodell under hela AT-perioden

AT-lotsmodellen innebär att två läkare regelbundet träffar en grupp på fem AT-läkare en och en halv timma cirka var fjärde vecka under hela AT-perioden.

Syftet är att ge AT-läkarna möjlighet att tillsammans med erfarna kollegor regelbundet träffas för att

  • reflektera, diskutera och bearbeta frågeställningar och erfarenheter i utbildnings- och arbetssituationen
  • genom feedback från övriga i gruppen få ökad insikt om hur man själv påverkas och påverkar dessa situationer
  • få stöd för att komma vidare i sin yrkesmässiga och personliga utveckling genom att ta upp frågeställningar om läkarrollen, förhållningssätt, relationer, kommunikation, etik et cetera
uiqt|wB&i|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m