Ansökan till AT-block

Ansökan till AT-block sker elektroniskt via MyNetwork. OBS! Om du vill söka båda tjänsterna, AT-block samt forskar-AT-block måste du göra två ansökningar med olika referensnummer. 

För att ansöka om AT / F-AT

Till ansökan för AT-block ska följande bifogas:

  • meritförteckning/CV
  • personligt brev
  • läkarexamensbevis
  • tjänstgöringsbetyg/intyg

Bedömning av forskningsmeriter sker i samråd med Sahlgrenska akademin

Behörighet och urval

Meriterande för att eventuellt bli kallad till intervju är att du uppfyller minst två av nedanstående kriterier:

  • Forskningsmeriter
  • Erfarenhet av läkararbete
  • Undervisnings- och administrativa meriter, utvecklingsarbete och/eller handledningsmeriter

För dig som har utbildat dig till läkare i annat land än Sverige och inte har svensk gymnasieexamen, krävs intyg om godkända språkkunskaper i svenska motsvarande kraven på allmän behörighet för antagning till läkarutbildning i Sverige (godkänt prov i Svenska B alternativt TISUS-test eller motsvarande C1 på Europaskalan). För läkare utbildade i Norden görs en individuell bedömning.

Vi värdesätter fullständiga och genomarbetade ansökningar.  

Vi hänvisar i första hand till vår funktionsbrevlåda vid frågor om
AT-rekrytering
  

uiqt|wB{}5i|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}5i|H%vozmoqwv5{m{}5i|H%vozmoqwv5{muiqt|wB&i|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m